Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών

Αγγελική Κωνσταντακοπούλου

Αγγελική Κωνσταντακοπούλου

Η Αγγελική Κωνσταντακοπούλου υπηρέτησε ως μέλος ∆ΕΠ στη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 1976 και από το 1998 ως αναπληρώτρια
καθηγήτρια Βαλκανικής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (πτυχίο κλασικών σπουδών, 1974). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (Diplôme d’Études Approfondies) στο Πανεπιστήμιο Paris I Panthéon-Sorbonne (1979-81) και υποστήριξε διδακτορική διατριβή με τίτλο Ιστορική Γεωγραφία της επαρχίας Μακεδονίας (4ος-6ος αιώνας) στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1984).
Δίδαξε Μεσαιωνική/ Νεότερη Βαλκανική Ιστορία, Βαλκανική Ιστοριογραφία, Εισαγωγή
στις Ιστορικές Σπουδές και Ευρωπαϊκή Ιστοριογραφία. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα
περιλαμβάνονται η Ιστορική γεωγραφία, οι κρατικές δομές και η ιδεολογία των μεσαιωνικών/χριστιανικών και των νεότερων Bαλκανικών κρατών, οι αιρέσεις και ο χριστιανοισλαμικός συγκρητισμός και η χρήση του παρελθόντος στα κράτη της Βαλκανικής από το 19ο αιώνα ως σήμερα.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ