Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών

Αντίστιος

Αντίστιος

Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον επιγραμματοποιό. Πιθανολογείται ότι έζησε στα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Από ορισμένους ταυτίζεται με τον Αντίστιο Σωσιανό, που εξορίστηκε από τον Νέρωνα εξαιτίας σκωπτικών ποιημάτων του, ή με τον Πόπλιο Αντίστιο, σύγχρονο του Κικέρωνα, ή με τον Λεύκιο Αντίστιο Βέτο, σύγχρονο του Τιβέριου.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ