Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών

Ελίζα Παναγιωτάτου

Ελίζα Παναγιωτάτου

Η Ελίζα Παναγιωτάτου είναι Ομότιμη Καθηγήτρια Πολεοδομίας Χωροταξίας στο EMΠ. Γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Σπούδασε στην Σχολή Αηδονοπούλου, στο Ε.Μ.Π., στο Columbia University, HΠA και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
Πυρήνας των επιστημονικών ενδιαφερόντων της είναι η έρευνα για τα ζητήματα ανάπτυξης και σχεδιασμού του χώρου και η συνάφειά τους με την εκπαίδευση. Για τη συλλογική προώθησή τους εισηγήθηκε το 1993 την ίδρυση του Εργαστηρίου Σχεδιαστικής Μεθοδολογίας και Ρύθμισης του Χώρου. Δημιούργησε διεπιστημονικές ομάδες –με νέους ερευνητές– και συντόνισε έργα βασικής, κυρίως, αλλά και εφαρμοσμένης έρευνας με διαχρονικό ερευνητικό προσανατολισμό τη μελέτη των διαδικασιών χωρο-κοινωνικής εξέλιξης και τη σύνθεση προσεγγίσεων και πολιτικών ευαίσθητων στην ελληνική πραγματικότητα. Ως Προεδρεύουσα και Αντιπρόεδρος της Συγκλητικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών στο EMΠ συνέβαλε την δεκαετία του 1990 στον σχεδιασμό στρατηγικής για την ίδρυση, ανάπτυξη και οργάνωση διατμηματικών, διαπανεπιστημιακών μεταπτυχιακών σπουδών και τη συσχέτισή τους με την έρευνα ως σημαντικών πυλώνων ανάπτυξης του δημόσιου πανεπιστημίου. Εκπροσώπησε τη Σύνοδο Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Πολιτική Έρευνας και την Ελλάδα σε επιτροπές του Ο.Ο.Σ.Α., του European Science Foundation –μέλος του πυρήνα για τις κοινωνικές επιστήμες– και άλλων διεθνών οργανισμών. Δίδαξε σε πανεπιστήμια στην Ευρώπη και τις Η.Π.Α. και έλαβε μέρος σε διεθνείς συνεργασίες. Ως Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών και Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου (1999-2002) συμμετείχε στη συλλογική προσπάθεια για την προώθηση της συνάρθρωσης της κοινωνικής έρευνας με τις χωρικές συνιστώσες και της ερευνητικής πολιτικής με τις αναπτυξιακές στρατηγικές.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ