Θερινό ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 9:30-16:00 / Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 9:30-17:30
Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών

Σπύρος Χ. Αναστασιάδης

Σπύρος Χ. Αναστασιάδης

O Σπύρος Aναστασιάδης έχει λάβει το Δίπλωμα Χημικής Μηχανικής από το AΠΘ (1983) και το Διδακτορικό του από το Πανεπιστήμιο Princeton, ΗΠΑ (1988).Υπήρξε Επισκέπτης Ερευνητής του IBM Almaden Research Center (1988-1989).  Εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής Πειραματικής Φυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης το 1993, προήχθη σε Αναπληρωτή Καθηγητή το 1997 και σε Καθηγητή το 2004.  Εξελέγη, στην συνέχεια, και υπηρέτησε ως Καθηγητής Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2005-2008) από όπου του έγινε Μετάκληση ως Καθηγητή Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2008.  Ο κ. Αναστασιάδης υπήρξε Ιδρυτής, Οργανωτής και Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (1999-2004). Διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. (09/2007–10/2008).  Είναι Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας, ΜΟ.ΔΙ.Π. (01/2009–τώρα), Μέλος της Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών (07/2016-τώρα) και Μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (07/2018–τώρα) του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώ υπήρξε Αντιπρόεδρος του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (02/2011–10/2016) και Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Laser του Ι.Τ.Ε. (01/2009–05/2013).  Υπήρξε Εθνικός Εκπρόσωπος και Μέλος του Executive Group στην Θεματική Επιτροπή “Materials, Physics and Nanosciences” (MPNS) του διεθνούς πλαισίου για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Επιστήμη και την Τεχνολογία (COST). Είναι Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Προγράμματος των Ερευνητικών Υποδομών του Ορίζοντα-2020.

Του έχει απονεμηθεί το John H. Dillon Medal της American Physical Society το 1998, το Graduate Student Award της Materials Research Society το 1987, και το Best Paper Award της Society of Plastics Engineers – Plastics Analysis Division το 1985.  Έχει εκλεγεί Fellow της American Physical Society το 2000.  Υπήρξε για μία τετραετία (5/2006–7/2010) Senior Editor και Editor for Europe, Middle East and Africa του Journal of Polymer  Science: Part BPolymer Physics. Υπηρέτησε ως Consulting Editor του AIChE Journal (8/2012–12/2016) και ως Μέλος του Editorial Advisory Board του Macromolecules (1/2015-12/2017).  Εκλέχτηκε Πρόεδρος της European Polymer Federation (EPF, www.epfwebsite.org) για την περίοδο 2018-2019.  Υπηρετεί ως Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Πολυμερών (ΕΛΕΠ, 12/2012-τώρα) και ως Διευθυντής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Laser του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΗΔΛ/ΙΤΕ) από το 2013.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ