Οι εκπτώσεις ξεκίνησαν στα φυσικά μας καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη!
Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 30€
Αποστολή εντός 3 ημερών

Σπύρος Παππάς

Σπύρος Παππάς

Ο Σπύρος Ν. Παππάς (Α­θή­να, 1975) είναι ε­ρευ­νη­τής, συγ­γρα­φέ­ας και με­τα­φρα­στής. Κείμενα και μελέτες του, φι­λο­λο­γι­κού, ιστο­ρι­κού, αρ­χαι­ο­λο­γι­κού και λα­ο­γρα­φι­κού πε­ρι­ε­χο­μένου έχουν δη­μο­σι­ευ­θεί σε έγ­κρι­τα πε­ρι­ο­δι­κά (Νέ­α Ε­στί­α, Πα­λίμ­ψη­στον, Πόρ­φυ­ρας, Μαν­δρα­γό­ρας, Οροπέδιο, Αρ­χαι­ο­λο­γί­α και Τέ­χνες, Ι­στο­ρί­α Εικο­νο­γρα­φη­μέ­νη, κ.ά.) και σε εφη­με­ρί­δες (Η Κα­θη­με­ρι­νή, Τα Νέ­α, Η­με­ρη­σί­α, κ.ά.).

(Πηγή: blod.gr)

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ