Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 30€
Αποστολή εντός 3 ημερών

Σταύρος Ε. Ζωγραφάκης

Σταύρος Ε. Ζωγραφάκης

Ο Σταύρος Ζωγραφάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1960. Είναι Καθηγητής στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (1985), Αναλυτής – Προγραμματιστής (1985-86), Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (1987-1995), Διδάκτορας του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα διατριβής: “Οικονομική πολιτική και επιπτώσεις στην εξέλιξη διανομής εισοδήματος στην Ελλάδα. Αναλυτική προσέγγιση με χρήση υπολογιστικού υποδείγματος γενικής ισορροπίας” (1997). Είναι Αναπληρωτής Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» (από τις αρχές του 2014). Έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο σε τρία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Στο Οικονομικό Τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει επίσης διδάξει σε δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Οικονομικού Τμήματος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου” του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συντονίσει ως υπεύθυνος ερευνητής τέσσερα ερευνητικά προγράμματα και έχει συμμετάσχει ως μέλος ερευνητικής ομάδας σε πολλά άλλα. Η πλειοψηφία αυτών των προγραμμάτων ήταν χρηματοδότησης από την ΕΕ., τον F.A.O., την World Bank και την Γ.Γ.Ε.Τ. Έχει επιμεληθεί και συνεκδώσει 5 βιβλία και έχει δημοσιεύσει 10 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (9 σε ξενόγλωσσα) και 35 άρθρα σε συλλογικούς τόμους (9 σε ξενόγλωσσους). Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής σε ένα ελληνόγλωσσο περιοδικό και αξιολογητής άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Income Distribution. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα εφαρμοσμένα μακροοικονομικά υποδείγματα γενικής ισορροπίας, στην κατασκευή πινάκων κοινωνικής λογιστικής, στην διανομή του εισοδήματος με έμφαση στην ανισότητα και στη φτώχεια, σε θέματα που άπτονται της οικονομικής πτυχής της μετανάστευσης, σε θέματα αγοράς εργασίας και τέλος σε θέματα διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ