Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Το ΕΙΕ είναι ένα διεπιστημονικό κέντρο ερευνών, το οποίο απαρτίζεται σήμερα από τρία ερευνητικά Ινστιτούτα. Αποστολή του είναι η διεξαγωγή πολύ-επιστημονικής έρευνας στους τομείς των ανθρωπιστικών, φυσικών και τεχνικών επιστημών.

Λεζάντα φωτογραφίας με credit

ΒΙΒΛΙΑ

ΤΙΤΛΟΙ: 429

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ