Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου

Tο Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (IMXA) ιδρύθηκε το 1953. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού. Ασχολείται με τη μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού των βαλκανικών χωρών κατά τη νεότερη και σύγχρονη περίοδο. Tο εκδοτικό του έργο περιλαμβάνει 300 τίτλους επιστημονικών μονογραφιών και τις περιοδικές εκδόσεις Bαλκανικά Σύμμεικτα (ελληνόγλωσση) και Balkan Studies (ξενόγλωσση).

Λεζάντα φωτογραφίας με credit

ΒΙΒΛΙΑ

ΤΙΤΛΟΙ: 112

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ