Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών

Μουσείο Φωτογραφίας "Χρήστος Καλεμκερής" Δήμου Καλαμαριάς

Μουσείο Φωτογραφίας

Το Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» ιδρύθηκε το 2001 ως ΝΠΔΔ του Δήμου Καλαμαριάς. Αντικείμενό του είναι η προστασία και αξιοποίηση του μοναδικής αξίας ιστορικού φωτογραφικού αρχείου του που καταλαμβάνει πληθώρα θεματολογιών στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πραγματοποιεί δράσεις για τον εμπλουτισμό και την καλύτερη τεκμηρίωση του αρχείου, διοργανώνει εκθέσεις και ενημερωτικές εκδηλώσεις, εκδίδει λευκώματα, δημοσιεύει επίκαιρες φωτογραφίες στο διαδίκτυο και προάγει ποικιλοτρόπως την επιστημονική συζήτηση για τα δύο αυτά γνωστικά αντικείμενα. Τα τελευταία 4 χρόνια επιδίδεται σε εκδηλώσεις και καλλιτεχνικά προγράμματα διατομεακής φύσεως συνδυάζοντας την τέχνη της φωτογραφίας με άλλες μορφές τεχνών μέσω υποστήριξης της νέας τεχνολογίας.

Λεζάντα φωτογραφίας με credit

ΒΙΒΛΙΑ

ΤΙΤΛΟΙ: 15

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ