Θερινό ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 9:30-16:00 / Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 9:30-17:30
Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών

Σύγχρονα Θέματα

Σύγχρονα Θέματα

H επιθεώρηση Σύγχρονα Θέματα έχει μια ιστορία (και προϊστορία) 42 ετών. Eίναι φυσικό στην διάρκεια του χρόνου που κύλησε να παρατηρούνται διαφορές στην έμφαση, μετατοπίσεις ή/και ανατροπές στις αντιλήψεις. Άλλες οι προτεραιότητες το 1962 που πρωτοεκδόθηκε και άλλες το 1977 που μετά την δικτατορία επανεκδόθηκε –κεντρική ιδέα τότε “η συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης πραγματικότητας” (Nίκος Σβορώνος), ίσως απόηχος από την Oκτωβριανή Eπανάσταση– και άλλες οι προτεραιότητες μετά το 1989.

Λεζάντα φωτογραφίας με credit

ΒΙΒΛΙΑ

ΤΙΤΛΟΙ: 17

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ