Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών

Τράπεζα της Ελλάδος

Τράπεζα της Ελλάδος

Οι εκδόσεις του Κέντρου Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος εξυπηρετούν τον γενικότερο σκοπό του Κέντρου, που είναι η προβολή και η ανάδειξη του ρόλου της Τράπεζας στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Τα θέματα των εκδόσεων αφορούν την ιστορία, την αρχαιολογία, την τέχνη, τον οικονομικό αλφαβητισμό και το περιβάλλον.

Λεζάντα φωτογραφίας με credit

**Το σύνολο των εσόδων της Τράπεζας θα αποδίδεται σε Ίδρυμα που θα καθορίζεται από τη Διοίκησή της.

ΒΙΒΛΙΑ

ΤΙΤΛΟΙ: 20

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ