Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών

Ένα χειρόγραφο οικογενειακό «μητρώο» γεννήσεων σε μια έντυπη έκδοση του 1865

Ένα τεκμήριο μια ιστορία
Ένα χειρόγραφο οικογενειακό «μητρώο» γεννήσεων σε μια έντυπη έκδοση του 1865

Η λειτουργία των «ενθυμήσεων», δηλαδή των σημειωμάτων που συναντάμε σε χειρόγραφα, συνεχίστηκε και στην εποχή του έντυπου βιβλίου. Στις ενθυμήσεις αποτυπώνονται γεγονότα τα οποία είχαν ιδιαίτερη σημασία για τον άνθρωπο που κατείχε ή χρησιμοποιούσε το βιβλίο. Σε μια έντυπη έκδοση του 1865 συναντούμε τέτοιες σημειώσεις αφιερωμένες στις γεννήσεις παιδιών της οικογένειας στην οποία πιθανόν ανήκε το βιβλίο.

Η πρακτική να χρησιμοποιούνται ελεύθερα φύλλα βιβλίων ή συγκεκριμένα ελεύθερα σημεία των γραμμένων φύλλων για να σημειώνονται γεγονότα που είχαν ιδιαίτερη σημασία για τον αναγνώστη/κτήτορα του βιβλίου είναι παλαιά. Βρίσκουμε σημειώματα με αναφορές σε φυσικά φαινόμενα (π.χ. σεισμούς, λιμούς) ή κοινωνικά γεγονότα. Τα σημειώματα αυτά ονομάζονται ενθυμήσεις και πολλές φορές αποτελούν σημαντικές μαρτυρίες, που συμπληρώνουν τις γνώσεις μας για ιστορικά γεγονότα. Άλλοτε όμως αποτελούν τεκμήρια μικροϊστορίας, με τα οποία μπορούμε να αποκομίσουμε αποσπασματικές εικόνες της καθημερινότητας και της ζωής ενός προσώπου ή μιας οικογένειας. Η πρακτική αυτή, που παρατηρείται σε χειρόγραφα βιβλία, διατηρήθηκε και κατά την εποχή του έντυπου βιβλίου. Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα στη ζωή του ανθρώπου αποτελεί η προσθήκη στην οικογένεια ενός νέου μέλους, η γέννηση δηλαδή παιδιών.

 

 

mitroo-1

ΙΠΑ/ΜΙΕΤ, Παλαίτυπα/Σπάνια, αρ. 264, Στάχωση

 

 

mitroo-2

ΙΠΑ/ΜΙΕΤ, Παλαίτυπα/Σπάνια, αρ. 264, Σελίδα τίτλου

 

 

Σημειώματα με αναφορές στις γεννήσεις νέων μελών της οικογένειας βρίσκονται σε ένα αντίτυπο της «Ἱερᾶς ἀνθολογίας περὶ τῶν σεπτῶν καὶ θείων ἑπτὰ μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας» που εκδόθηκε από τον Δανιήλ Γεωργόπουλο από το Ζυγοβίστι το 1865 στη Βενετία (στο Τυπογραφείο του Αγίου Γεωργίου) και φυλάσσεται στο Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του ΜΙΕΤ (Παλαίτυπα/Σπάνια, αρ. 264).

 

 

mitroo-3

 

 

Στο πρώτο ελεύθερο παράφυλλο η οικογένεια που το κατείχε σημείωνε συστηματικά τις γεννήσεις νέων μελών της οικογενείας από το 1882 ως και το 1943. Οι σημειώσεις, λιτές, περιλαμβάνουν τις βασικές πληροφορίες για να διατηρηθεί στη μνήμη των κατοπινών μια σημαντική προσωπική ή οικογενειακή στιγμή: «1882 Ιουναρίου 29 Μέρα σαβάτω | Γινίθικη ὁ σπίρους», «1943. Δεκεμβρίου 12 τὴν νύκτα ||ἡμέρα Κυριακὴ|| Γεννή|θηκε ἡ Ἀγνὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου».

 

 

mitroo-4

 

 

Στη σελίδα τίτλου όμως ένα λίγο νεότερο χέρι, κάποιου συγκινημένου κατοπινού αναγνώστη, μέλους ίσως της ίδιας οικογένειας, έχει συμπληρώσει: «Νὰ ζήσουν νὰ εὐτυχήσουν».

 

 

mitroo-5