Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Κατάλογος Μικρογραφιών Βυζαντινών Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Ι

Κατάλογος Μικρογραφιών Βυζαντινών Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Ι

Χειρόγραφα Καινής Διαθήκης Ι΄-ΙΒ΄ αιώνος

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
48,50€
ΜΙΕΤ
38,80€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με ιδιαιτέραν χαράν και ικανοποίησιν παρουσιάζομεν σήμερον τον υπό της Ακαδημίας Αθηνών εκδοθέντα πρώτον τόμον του καταλόγου μικρογραφιών χειρογράφων της Καινής Διαθήκης του 10ου – 12ου αιώνος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Τον τόμον τούτον θα ακολουθήση αμέσως ο ήδη ετοιμαζόμενος δεύτερος, όστις θα περιλάβη τα υπόλοιπα των εις την Εθνικήν Βιβλιοθήκην αποκειμένων χειρογράφων της Καινής Διαθήκης των χρονολογουμένων από του 13ου μέχρι και του 17ου αιώνος. Ευελπιστούμεν ότι το πολύτιμον τούτο έργον θα συνεχισθή δραστηρίως υπό της Ακαδημίας Αθηνών, δια της εκδόσεως και ετέρων τόμων, περιλαμβανόντων τας μικρογραφίας όλων των άλλων εκ των 3.500 εν όλω εν τη Εθνική Ββιβλιοθήκη της Ελλάδος ευρισκομένων χειρογράφων κωδίκων: ψαλτηρίων, λόγων των Πατέρων, βίων των Αγίων κλπ., εκπληρουμένου ούτω του από μακρού υπό των περί την ιστορίαν της βυζαντινής ζωγραφικής ασχολουμένων προβαλλομένου δικαίου αιτήματος περί δημοσιεύσεως ολοκλήρου του πλουσίου εις μικρογραφίας υλικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. […]

(Από τον πρόλογο του Α. Κ. Ορλάνδου)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
21 x 28 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
02/01/1978
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
003660
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
622
ΕΙΚΟΝΕΣ
έγχρωμες και α/μ