Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 30€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία

Οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία

Επιμέλεια
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
9,95€
7,96€
20%
άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανέθεσε τον Απρίλιο του 2010 στο ΕΛΙΑΜΕΠ την εκπόνηση μελέτης με θέμα την «αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Τη διεύθυνση και την ευθύνη του Πρώτου Μέρους της μελέτης (αξιολόγηση των προγραμματικών περιόδων από το 1988 μέχρι το 2011) είχε ο Γιώργος Γλυνός. Το έργο αυτό αποτέλεσε την τελευταία προσφορά του, καθώς ο Γιώργος Γλυνός απεβίωσε το Μάιο του 2013. Τη διεύθυνση του Δεύτερου Μέρους (ανάλυση των παραμέτρων της διαπραγμάτευσης – ενώ αυτή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη — για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2014-2020) είχε ο καθηγητής Αχιλλέας Μητσός. .

Οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και η ελληνική οικονομία είναι η Τελική ‘Έκθεση, την ευθύνη της οποίας είχε ο Αχιλλέας Μητσός. Στο πρώτο κεφάλαιο της μελέτης, μετά από μια εισαγωγή που περιγράφει το χάσμα ανάμεσα στις μεγάλες προσδοκίες και την πραγματικότητα ως προς το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δίνεται μια ευρεία περίληψη των βασικών συμπερασμάτων της μελέτης όσον αφορά το μέλλον αλλά και το παρελθόν. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται η εξέλιξη του κοινοτικού προϋπολογισμού, των εσόδων του και των μεγάλων κατηγοριών δαπανών, καθώς και τα “καθαρά έσοδα” της Ελλάδος και των άλλων κρατών-μελών. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνεται μια εκτενής περιγραφή και ανάλυση των αναμενόμενων επιδράσεων του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου ανά μεγάλη κατηγορία πολιτικής.

Η έκδοση συνοδεύεται από ψηφιακό δίσκο που περιλαμβάνει τα Γενικά Συμπεράσματα του Πρώτου Μέρους, ολόκληρο το Δεύτερο Μέρος της μελέτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, καθώς και τις ομιλίες και περίληψη των παρουσιάσεων και των παρεμβάσεων που έγιναν σε δημόσια εκδήλωση στην Τράπεζα της Ελλάδος στις 29 Οκτωβρίου 2012, όταν παρουσιάστηκαν τα έως τότε συμπεράσματα της μελέτης.

ISBN
978-960-7032-62-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 21 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/04/2014
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
Τελική Έκθεση: Δεκέμβριος 2013 - Μάρτιος 2014
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ
01/04/2014
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
010146
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
150