Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Convergences Culturelles Gréco-Roumaines (1774-1859)

Convergences Culturelles Gréco-Roumaines (1774-1859)

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
10,60€
8,48€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

TABLE DES MATIERES

Preface Abreviations
Note bibliographique

1. LA LITTERATURE ΕΝ LANGE GRECQUE DANS LES PRINCIPAUTES ROUMAINES (1774-1830)

Premiere partie
Introduction
La cυlture roumaine (1774-1830)
Esquisse historiographique

Chapitre Ι. La cultυre neo-hellenique (1774-1830)

Chapitre ΙΙ. L’echo des idees sociales et politiques des Lumieres reflete par la litterature en langue grecque dans les Principautes roumaines

Seconde partie
Chapitre IIΙ. L’esprit crίtique
La litterature essayiste (philosophique) en langue grecque dans les Principautes (1774-1830)
Cadre general
Les idees sociales-politiques
La litterature satirique en langue grecque dans les Principautes(1774-1830)
La litterature satirique roumaίne de l’epoque
La litterature dramatique satirique en grec dans les Prin­cipautes
La litterature satirique en grec (poemes, pamphlets, dialogues)
La fonction didactique de certains textes litteraires en grec dans les Principautes roumaines
Les manuscrits italo-grecs de la B.A.R.
La circulation de quetques romans historiques en grec

Chapitre IV. Le sentimentatisme
La poesie phanariote
La circulation de la nouvelle et du roman sentimental. L’ Ecole des amants delicat
Le “modele” des hymnes de Rigas

Conclusions

II. LES INTELLECTUELS ROUMAINS DES PRINCIPAUTES DANUBIENNES ΕΤ LA CULTURE HELLENIQUE (1821-1859)

Argument
Introduction
Chapitre I. Les facteurs qui ont contribue a maintenir certaines formes de culture grecque dans les Principautes apres 1821
Les Grecs des Principautes apres 1821
L’emigration de Transylvanie
Les debuts du theatre roumain
Les relations des intellectuels roumains et grecs apres 1821
La tradition juridique des codes phanariotes

Chapitre ΙΙ. L’ecole. Les cours de langue grecque
L’enseignement allitodidactique
L’enseignement de la langue grecque dans les ecoles publiques de Valachie
L’enseignement de la langue grecque dans les ecoles publi­ques de Moldavie
Les ecoles priνees
Les professeurs prives

Chapitre IIΙ. La langue
Dictionnaires, grammaires, textes greco-roumains

Chapitre IV. Les ouvrages historiques
Livres
Manuscrits

Chapitre V. Les traductions et leurs traducteurs
Les traducteurs
Les traductions
Les classiques grecs
Auteurs grecs traduits en roumain
Auteurs occidentaux qui sont encore traduits en grec ou en rounain, par intermediaire grec

Chapitre VI. Les lectures grecques dans les Principautes Penetration des livres

Conclusions
Bibliographie
Index

ISBN
960-7387-32-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
14 x 27 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
γαλλικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/05/1998
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
007713
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
383