Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836

Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836

σειρά: Επιστημονική βιβλιοθήκη 3

χορηγία Κωνσταντίνου Λ. Κοτσώνη
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
31,80€
25,44€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης παιδικόν βίον δεν εγνώρισε. Και διότι δέκα χρονών έμεινεν ορφανός και διότι οι περιστάσεις της ζωής του τον επεχρέωσαν να μεταπηδήση αμέσως από την παιδικήν ηλικίαν εις την εφηβικήν και εν συνεχεία εις την ανδρικήν. Εις ηλικίαν 20 ετών ήτο πλέον έγγαμος. Δεν ημπορούμεν λοιπόν να ομιλούμεν δι’ εγγράμματον Κολοκοτρώνην. Αγράμματος παρέμεινε δια βίου, αλλ’ όχι αναλφάβητος ή απαίδευτος. Γραφήν και ανάγνωσιν στοιχειώδη έμαθε κοντά εις ένα μοναχόν. Αφηγείται εις την αυτοβιογραφίαν του: «Εις τον καιρό της νεότητος, οπού ημπορούσα να μάθω κάτι τι, σχολεία δεν υπήρχαν μόλις ήσαν μερικά σχολεία, εις τα οποία εμάθαιναν να γράφουν και να διαβάζουν. Οι παλαιοί κοτζαμπασήδες, οπού ήσαν οι πρώτιστοι του τόπου, μόλις ήξευραν να γράφουν το όνομά τους. Υπήρξε λοιπόν και έμεινεν ο Κολοκοτρώνης μαθητής του ελευθέρου σχολείου του ελληνικού λαού. Ολιγογράμματος και πολυμαθής. Ασπούδαστος και βαθύς γνώστης της λαϊκής σοφίας. Εύστροφος, χαριτολόγος, αποφασιστικός, με μεγάλην θέλησιν και σύνεσιν. Συνεκέντρωνε μέσα του το αθάνατον ηρωικόν πνεύμα των Ελλήνων όπως το συνέλαβεν η Αρχαιότης, το διέπλασεν ο Μεσαιωνικός Ελληνισμός και το εβίωσεν ο ελληνικός λαός. (Απόσπασμα από την εισαγωγή)

Η Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών στη σειρά της επιστημονικής βιβλιοθήκης το έτος 1981 προέβη στη φωτομηχανική επανέκδοση εκ της α’ εκδόσεως των απομνημονευμάτων του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, των οποίων ο πλήρης τίτλος είναι «Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836». Προηγείται του κειμένου μακρά εισαγωγή 112 σελίδων του αειμνήστου προέδρου της Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών Τάσου Αθ. Γριτσόπουλου, όπου βιογραφείται ο θρυλικός ήρως και αξιολούνται τα απομνημονεύματα αυτού.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
15 x 22 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/1981
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2015 , φωτομηχανική επανέκδοσις (εκ της α' εκδόσεως)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
010773
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
306