Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Εκλογή, αναγόρευσις και στέψις του βυζαντινού αυτοκράτορος

Εκλογή, αναγόρευσις και στέψις του βυζαντινού αυτοκράτορος

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 22, αρ. 2
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
20,00€
16,00€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

«Τους ερευνητάς απησχόλησεν ιδιαιτέρως κατά την τελευταίαν εικοσαετίαν η νομική μορφή, ην περιβάλλεται η άνοδος νέου αυτοκράτορος εις τον βυζαντινόν θρόνον και τα μετ’ αυτής συνδεόμενα προβλήματα εις τας διεξαχθείσας δε εμπεριστατωμένας μεταξύ των μελετητών συζητήσεις κατεβλήθη προσπάθεια ου μόνον δια την εξακρίβωσιν των αυστηρώς νομικών τύπων της εις αυτοκράτορα αναδείξεως αλλά προ πάντων δια την αναζήτησιν της βαθυτέρας ουσίας των σημειουμένων εξελίξεων και την εντός του ιδεολογικού και πολιτιστικού κλίματος του βυζαντινού κόσμου τοποθέτησίν των.
Δεδομένου ότι η ανάδειξις νέου αυτοκράτορος αποτελεί τον ακρογωνιαίον λίθον του βυζαντινού πολιτειακού οικοδομήματος, η δε μέχρι τούδε έρευνα, παρά τα σημαντικά επιτεύγματά της, περιορίσθη εις αποσπασματικήν τρόπον τινά μελέτην του προβλήματος, έκρινα ότι δεν θα ήτο άσκοπος η παρακολούθησις του θεσμού από της ιδρύσεως της βυζαντινής αυτοκρατορίας δια της μεταφοράς της πρωτευούσης του ρωμαϊκού κράτους εις Κωνσταντινούπολιν μέχρι της πτώσεως ταύτης δια της εν έτει 1453 αλώσεως της βασιλευούσης…»

(από την εισαγωγή του βιβλίου)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
21 x 28 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
02/01/1956
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
003782
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
232