Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Εκτιμήσεις των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στους εδαφικούς πόρους
Συλλογικό Έργο

Εκτιμήσεις των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στους εδαφικούς πόρους

Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 78
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
40,00€
36,00€
10%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ
EXECUTIVE SUMMARY

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Β. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Β.1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Β.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
Β.3 ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Β.3.1 Εκτίμηση του κινδύνου ερημοποίησης των γαιών με χρήση της μεθοδολογίας ESA (Environmental Sensitive Areas)
Β.3.1.1 Δείκτης ποιότητας τον εδάφους
Β.3.1.2 Δείκτης ποιότητας τον κλίματος
Β.3.1.3 Δείκτης ποιότητας της βλάστησης
Β.3.1.4 Δείκτης ποιότητας της διαχείρισης
Β.3.1.5 Υπολογισμός τον σύνθετου δείκτη εκτίμησης της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των περιοχών στην ερημοποίηση (ESAI)
Β.3.2 Εκτίμηση των μεταβολών του βάθους του εδάφους από τη μηχανική διάβρωση
Β.3.3 Εκτίμηση απωλειών εδάφους από υδατική διάβρωση
Β.3.4 Εκτίμηση του κινδύνου αλάτωσης

Β.4 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ AQUACROP
Β.4.1 Το έδαφος και η εδαφική υγρασία στο ριζόστρωμα
Β.4.2 Η φυσιολογία του φυτού από το φύτρωμα μέχρι τη συγκομιδή
Β.4.3 Η ανάπτυξη του φυτού υπό συνθήκες υδατικής καταπόνησης
Β.4.4 Χρήση δεδομένων που αφορούν την ατμόσφαιρα
Β.4.5 Δεδομένα που αφορούν τους καλλιεργητικούς χειρισμούς
Β.4.6 Εξαγόμενα αποτελέσματα

Β.5 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Β.5.1 Σε επίπεδο περιοχής μελέτης
Β.5.2 Σε επίπεδο περιφέρειας

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γ.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Γ.1.1 Θερμοκρασία του αέρα
Γ.1.1 .1 Σύγκριση με τα δεδομένα της ΕΜΥ
Γ.1.1 .2 Σύγκριση με τα δεδομένα του μετεωρολογικού μοντέλου
Γ.1.2 Βροχόπτωση
Γ.1 .2.1 Σύγκριση με τα δεδομένα της ΕΜΥ
Γ.1.2.2 Σύγκριση με τα δεδομένα του μετεωρολογικού μοντέλου
Γ.1.3 Δυνητική εξατμισοδιαπνοή
Γ .1.3.1 Σύγκριση με τα δεδομένα της ΕΜΥ
Γ.1.3.2 Σύγκριση με τα δεδομένα του μετεωρολογικού μοντέλου
Γ.1.4 Συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα

Γ.2 ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Γ.2.1 Εκτίμηση του κινδύνου ερημοποίησης
Γ.2.1 .1 Περιοχή Σωτηρίου
Γ.2.1.2 Περιοχή Ζαππείου
Γ.2.1.3 Περιοχή Τρικάλων
Γ.2.2 Εκτίμηση της μεταβολής του βάθους του εδάφους
Γ.2.3 Εκτίμηση του κινδύνου αλάτωσης

Γ.3 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Γ.3.1 Αποδόσεις
Γ.3. 1.1 Καλλιέργεια σιταριού
Γ.3.1 .2 Καλλιέργεια αραβοσίτου
Γ.3.1.3 Καλλιέργεια βαμβακιού

Γ.3.2 Παραγωγή σε επίπεδο περιοχής μελέτης
Γ.3.2 .1 Καλλιέργεια σιταριού
Γ.3.2 .2 Καλλιέργεια αραβοσίτου
Γ.3 .2.3 Καλλιέργεια βαμβακιού
Γ.3.3 Παραγωγή σε επίπεδο περιφέρειας

Δ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Δ.1 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Δ.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Δ.3 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Δ.4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙA
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ISBN
978-960-404-394-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
21 x 28 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
25/05/2022
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
015583
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
156