15-29 Φεβρουαρίου: Εκπτώσεις έως 50% σε πάνω από 4000 τίτλους
Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 41

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 41

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
17,00€
ΜΙΕΤ
13.6€
BAZAAR
10,20€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Δεκάζου-Στεφανοπούλου, Φωτεινή “Η αρχή των ὁριστῶν στην αρχαία Ελλάδα” 9-20. (L’autorite des horistai en Grece ancienne)
Αρναούτογλου, Η.
“Η δίκη του Φωκίωνα, Αθήνα 318 π.Χ.” 21-39. (The trial of Phokion, Athens 318 BC)
Παπακωνσταντίνου, Καλλιόπη “Pap. Colon. inv. 6211: Αγοραπωλησία δούλης στη Σίδη της Παμφυλίας το έτος 142 μ.Χ.” 41-63. (Pap. Colon. inv. 6211:
Sklavenkauf aus Side in Pamphylien im Jahre 142 n. Chr.)
Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Λυδία”Προξενηταί, προξενητικά
και ἑρμηνευτικὰ αυτών. Διαμεσολαβήσεις στη σύναψη θεμιτών συμφώνων κατά τη
ρωμαιοβυζαντινή περίοδο” 65-94. (Proxenetai, proxenetika et
hermeneutika. Mediation pour la conclusion de conventions licites pendant la periode romano-byzantine)
Γεωργιάδης, Απ. Σ. “Από την “actio” του ρωμαϊκού δικαίου στην “αξίωση” του
αστικού κώδικα. (Η δικονομική σκέψη των Ρωμαίων και η σύγχρονη αντίληψη
του ουσιαστικού δικαιώματος)” 95-129. (Von deractio des roemischen Rechts zum
Anspruch des Zivilgesetzbuchs (Das aktionenrechtliche Denken der Römer und der
heutige Begriff des materiellen Rechts)
Παπαδάτου, Δάφνη “Εκκλησιαστική ακίνητη περιουσία: Ένα κερκυραϊκό έθιμο
του 13ου αιώνα” 131-42. (Church lands: A Corfiot custom of the 13th century)
Χατζάκης, Γ. “Η προπώληση αγροτικών προϊόντων στο δίκαιο της βενετικής
Κρήτης” 143-93. (La vendita a consegna differita dei prodotti rurali nel diritto della
Creta veneziana)
Αποστολόπουλος, Δ. Γ.”Fontes minores
του μεταβυζαντινού δικαίου. Ένα ερευνητικό αίτημα” 195-206. (Fontes minores du droit post-byzantin. Un desideratum)
Ροδολάκης, Γ. Ε. “Καράβια “εις ναύλον” και καράβια “σερμαγελίδικα”
στο Αιγαίο (μέσα 17ου – πρώτο τέταρτο 19ου αιώνα)” 207-53. (Vessels eis naulon and
vessels sermayelidika in the Aegean (mid 17th-first quarter 19th century)
ISSN
1105-0055
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2008
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
003880
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
253