Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 42

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 42

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
20,00€
ΜΙΕΤ
16,00€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μανδαλάκη, Αικατερίνη «Κριτικές παρατηρήσεις στην επιγραφή ICret I x
(Ελτυνία) (The inscription ICret I x (Eltynia) 2: critical notes)
Δεκάζου-Στεφανοπούλου, Φωτεινή «Εργασίες και δραστηριότητες γυναικών
στην κλασική Αθήνα» (Works and activities of women in classical Athens)</div>
Cudjoe R. V. & Sophie Adam-Magnissali “Family law in [Demosthenes] 43:
Against Makartatos

Καραμπάτσου, Ελένη, «Από τη Ρώμη στην Αστυπάλαια: μια αθωωτική απόφαση του Αυγούστου.
I. Knidos 34» 95-109. (From Rome to Astypalaea: an acquittal in an
epistula of Augustus. I. Knido
Καράμπελας, Δ. «Νομικές «στάσεις» και ελληνικά δίκαια από τον Ερμαγόρα
στον Ερμογένη» (Legal issues and Greek laws
from Hermagoras to Hermogenes)</div>
Μπένου, Λίζα «Οι «συλλογές» νόμων του 14ου αιώνα: Έργα αποθησαυρισμού
νομικών διατάξεων ή νέα πρόταση κωδικοποίησης;» (Les recueils de lois</div>

du XIVe siècle: expression de l’encyclopedisme byzantin ou nouvelle proposition de
codification?)

Χατζάκης, Ι. «Υιοθετημένα και «αναθρεπτά» παιδιά. Ο νομικός θεσμός και η
πρακτική του εφαρμογή στην κοινωνία της βενετικής Κρήτης»  (Children
adopted and anathrepta. The legal institution and its practical applicati
on in the society of venetian Crete)
Ροδολάκης, Γ. Ε. «Η σύμβαση ναυπήγησης και οι συναφείς μ’ αυτή συμβάσεις
για την προμήθεια ξυλείας και άλλων υλικών. Από την Κέρκυρα στην Ύδρα (τέλη 15ου
– μέσα 19ου αι.)» (Contracts for ship-building and re
lated contracts for supply of wood and other materials. From Corfu to Hydra (end of 15th
century – mid 19th century)
Αποστολόπουλος, Δ. Γ. «Ἕνας Ἀρμενόπουλος ποὺ ἦταν σὲ ἀφάνεια. Μία, ἀκόμη, άθησαύριστη άπόδοση τῆς «Ἑξαβίβλου» στὴ δημώδη (ante 1741)»
(Un Armenopoulos tiré de l’oubli. Une traduction de l’ Exabiblos
en langue grecque vernaculaire (ante 1741) demeurée inexploitée)
Παληού, Αναστασία «Παράλληλη δικαιοδοσία δικαστικών οργάνων επί
γαμικών διαφορών στην Κοζάνη στα τέλη του 19ου αι.» (Parallel
jurisdiction of courts over marital disputes in Koz
ani towards the close of the 19th century)
ISSN
1105-0055
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2010
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
003970
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
268