Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 43

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 43

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
20,00€
ΜΙΕΤ
16,00€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Leao, D. F. “In defence of Medea: a legal approach to Euripides” 9-26. Ismard, P.
“Les esclaves publics des cités grecques: qu’est-ce qu’un statut personnel?” 27-41.
Αρναούτογλου, Η. Ν. “Δικαιϊκές παρενέργειες ολιγανδρίας” 43-61. (Legal sideffects of
oligandria)
Τρωιάνος, Σπ. Ν. “Η αλληλουχία συμμόρφωσης στην παράδοση και ανανέωσης
στα βυζαντινά νομοθετικά κείμενα από τον Ιουστινιανό μέχρι και τους
Μακεδόνες” 63-91. (Die byzantinischen Gesetzestexte von Justinian bis zu den
Makedonen: Festhalten an der Tradition und Erneuerung)
Δελής, Δ. Σ. “Η εμβάσανη ανάκριση στο Βυζάντιο” 93-120. (La tor
ture judiciaire à Byzance)
Μπένου, Λίζα “Ὅσα τοῖς νόμοις ἐφεῖται”. Ο κώδικας Β της μονής του αγίου
Ιωάννου Προδρόμου στο Μενοίκιον όρος Σερρών. Μέρος Α: 13ος-15ος αιώνας”
121-33. (“”Ὅσα τοῖς νόμοις ἐφεῖται”. Le Codex B du monastère Saint-Jean-Prodrome
du mont Ménécée de Serres. Partie A: XIII e
-XV e siècles)
Χατζάκης, Ι. “Έννομες σχέσεις μεταξύ αδελφών στη βενετοκρατούμενη Κρήτη”
135-74. (Rapporti legali tra fratelli nella Creta Veneziana)
Αποστολόπουλος, Δ. Γ. “Ὁ “Ἀρμενόπουλος” τοῦ Θεοδώρου Ἀγαλλιανοῦ. Ἡ
εἰκόνα μιᾶς νομικῆς πηγῆς που λανθάνει” 175-91. (L’ “Harménopoulos” de
Théodore Agallianos: le reflet d’une source juridique manquante)
Ροδολάκης, Γ. Ε. “Στα καρνάγια της Πρέβεζας (2ο μισό του 18ου αιώνα)” 193-
205. (At Preveza’s shipyards in the second half of the 18th century)
Γεωργιάδης, Απ. Σ. “Η θεωρία της ιστορικής συνέχειας του Ελληνικού δι
καίου μέσα από το έργο των Δημ. Παππούλια και Νικ. Πανταζόπουλου” 207-26. (Die
Theorie der geschichtlichen Kontinuität des griechischen Rechts im Werk von
Dimitrios Pappoulias und Nikolaos Pantazopoulos)
ISSN
1105-0055
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2011
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
004016
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
226