Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 44

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 44

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
28,00€
ΜΙΕΤ
22,40€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Λυδία”Μενέλαος Α. Τουρτόγλου (1921-2013)” 1-8. (M.
A. Tourtoglou (1921-2013)
Γιούνη, Μαρία””Ἀραὶ καὶ νόμοι καὶ φυλακαὶ”. Θεϊκή τιμωρία και ποινή στις
αρχαιοελληνικές πόλεις” 9-35. (“Ἀραὶ καὶ νόμοι καὶφυλακαὶ”. Châtiment divin et
sanction pénale dans les poleis grecques)
Παπακωνσταντίνου, Καλλιόπη “Η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως στο
αττικό δίκαιο” 37-58. (Das Prinzip des rechtlichen Gehörs im attischen Recht)
Αρναούτογλου, Η. Ν. “Δωρεές, κληροδοσίες και “ιδρύματα” στην
ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Προβλήματα ορολογίας” 59-85. (Donations,
endowments, and “foundations” in Greco-Roman antiquity. Problems of terminology)
Καραμπούλα, Δήμητρα “Legum et morum cura. Εξέλιξη μίας δικαιοπολιτικής
αρχής από την ηγεμονία του Αυγούστου έως το τέλος της Ύστερης
Αρχαιότητας” 87-127. (Legum et morum cura)
Τρωιάνος, Σπ. Ν. “Το έμβρυο στο βυζαντινό δίκαιο” 129-72. (Der Embryo im
byzantinischen Recht)
Minale, V. M. “Byzantine law and Manichaean heresy: Some considerations about
Ekl. 17.52″ 173-92.
de Jong, Hylkje “Stephanus on the Condictiones in D. 12, 1: A Byzantine
classification” 193-207.
Penna, Daphne “From “douloi” to demanding negotiators: the case of the Venetians
in 12th century Byzantium. An example on succession law from the chrysobull of
Alexios III Angelos to Venice in 1198″ 209-25.
Καρλάφτη-Μουρατίδη, Φωτεινή “Το
Κατάστημα των Νοταρίων: κανονιστικές
ρυθμίσεις του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος στις αρχές του 19ου αιώνα
στα Ιόνια νησιά” 227-76. (“The Notary’s store: Rules for the profession of notary
public at the beginning of the 19th century in the Ionian islands)
Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη, Λυδία “Κριτικές παρατηρήσεις για τη νομική θεμελίωση του νέου ελληνικού κράτους. Mε βάση ανέκδοτο υπόμνημα προς τον
κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια (12.11.1829)” 277-403.
(Observations sur le fondement juridique de l’Etat grec moderne. Selon un mémoire inédit adressé au Gouverneur Jean Capo d’ Istria (12.11.1829)
Νάκος, Γ. Π. “Οριοθέτηση του νομικού καθεστώτος των ιδιοκτησιακών τίτλων
των τέως οθωμανικών γαιών της κατηγορίας mulk
(“καθαρής” ιδιοκτησίας) στη Θάσο” 405-49. (On the legal status of the proprietary title-deeds upon former Ottoman mulk
lands (freehold lands) in the island of Thassos)
Παληού, Αναστασία Γ. “Εικονικές δικαιοπραξίες στην Κοζάνη του 19ου αιώνα”
451-83. (Fictitious contracts in Kozani during the 19th century)
ISSN
1105-0055
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2013
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
004076
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
482