Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 51

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου 51

Τόμος Επετειακός με αφορμή τη συμπλήρωση 50 εκδόσεων της Επετηρίδος

ΜΟΡΦΗ
Πανόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
33,16€
ΜΙΕΤ
26,52€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιεχόμενα

Σοφία Αδάμ-Μαγνήσαλη, Η διαδικασία κλήρωσης των δικαστών με το κληρωτήριον στο Δικαστήριο της Ηλιαίας την εποχή του Αριστοτέλη

Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου, Αρχαιοελληνικά παραδείγματα διακειμενικότητας με νομικό ενδιαφέρον

Μαρία Σ. Γιούνη, Οι δίκες για τον ακρωτηριασμό των Ερμών και την βεβήλωση των Ελευσινίων Μυστηρίων

Athina Dimopoulou, Athenian Public Law Institutions through the eyes of the characters of Theophrastus

Αθανάσιος Α. Δέλιος, Η επιδικασία του κλήρου στην κλασική Αθήνα

Ioannis E. Tzamtzis, La clavifixion dictatoriale et le renversement du cours du choses

Ελένη Δ. Καραμπάτσου, «Έξεστι γυνή χωρίς εκδίκου δικάσασθαι;»: ικανότητα των γυναικών προς το παρίστασθαι στην ρωμαϊκή Αίγυπτο

Κωνσταντίνος Βλάχος, «Sed postea divisionem accepit dominium» (Gai, II, 40): η δογματική εξέλιξη του διακιώματος της ιδιοκτησίας μέσα από το έργο των iurisprudentes

Thomas Ernst Van Bochove, LIBERI! OR LIBERTI?, some observations on B. 2,2,55 juncto D. 50,16,58

Spyros N. Troianos, Die oikonomia in der Orthodoxen Kirche unter Berucksichtigung der griechischen Gesetzgebung

Δάφνη Παπαδάτου, Δανειστές εναντίον οφειλετών στις ιουστινιάνειες Νεαρές

Ελευθερία Σπ. Παπαγιάννη, Ζητήματα ιδιωτικού δικαίου στο Επαρχικό Βιβλίο Λέοντος του Σοφού

Kalliopi (Kelly) A. Bourdara, Women’s hard jobs in urban and rural areas, according to legal texts and documents (Byzantine and Post-Byzantine period)

Βασίλειος-Αλέξανδρος Ν. Κόλλιας, Μία αμφίβολης γνησιότητας Νεαρά του Λέοντα ς’: Τα μυστήρια ενός (σχεδίου;) νόμου για το Ορφανοτροφείο και τις εμφυτεύσεις

Dicter Simon und Roderich Reinsch, Urteil von Konstantin IX. Monomachos im Rechtsstreit uber ein Landgut

Daphne Penna, Hagiotheodorites, once again. A few remarks on two of his Basilica scholia

Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, Αντλήματα βυζαντινά. Νεότερα για τη χρήση του βυζαντινού ιερού κώδικα από τη μεταβυζαντινή πατριαρχική Γραμματεία (1489/1490, 1499, 1530)

Δέσποινα Τσούρκα-Παπαστάθη, Βυζαντινό και ισλαμικό δίκαιο διασταυρούμενα στην νομολογία του εκκλησιαστικού δικαστηρίου Καστοριάς (16ος αι.)

Ιωάννης Χατζάκης, Γνήσια και πλαστά έγγραφα: Παρατηρήσεις στη νοταριακή πρακτική του μεταβυζαντινού κόσμου με αφορμή το αρχειακό υλικό της Νάξου (16ος-18ος αι.)

Γιώργος Ε. Ροδολάκης, «Σύντομος Εκλογή νόμων πολιτικών και βασιλικών γενομένη πάρα Λέοντος και Κωνσταντίνου των σοφών βασιλέων». Μια άγνωστη μεταβυζαντινή νομική συλλογή

Ηλίας Ι. Σοφιώτης, Το πολιτειακό έργο του Ρήγα Βελεστινλή ως πρόδρομος του σύγχρονου υπερεθνικού συνταγματισμού

Γεώργιος Π. Νάκος, Οι πολιτειακές τάσεις κατά την Επανάσταση του 1821, ως νομιμοποιητικές αιτίες του Πολιτεύματος του 1844

Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, Οι απαρχές της επιστήμης του αστικού δικαίου στο νέο ελληνικό κράτος

Lydia Paparriga-Artemiadi, Revolutionnaires grecs et conscience de la responsabilite nationale. Arguments juridiques en vue de la reconnaissance de l’Independance «parfaite»

Μιχαήλ Σταθόπουλος, Ελληνικό Έθνος στους νεότερους χρόνους και ίδρυση ελληνικού κράτους – Επιπτώσεις στο δίκαιο

Χαρούλα Αργυριάδου-Κερβεγκάν, Κοινωνική αλληλεγγύη και αντιπροσώπευση της κοινωνίας των πολιτών

ISBN
1105-0055
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
24.50 x 18.00 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
15/04/2022
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
015653
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
649