Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Επιλογή Κριτικών Κειμένων από το Άστυ και το Νέον Άστυ (Δεύτερος Τόμος)

Επιλογή Κριτικών Κειμένων από το Άστυ και το Νέον Άστυ (Δεύτερος Τόμος)

Επιμέλεια
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
11,50€
9,20€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η εκατονταετηρίς της γεννήσεως του Ουγκώ, την οποίαν εορτάζει σήμερον η Γαλλία και ο κόσμος, είνε συγχρόνως και η εορτή των αρραβώνων του ποιητού μετά της Αθανασίας. Ένας αιών επέρασεν από την γέννησίν του και τέταρτον αιώνος από του θανάτου του και παρήλθεν ο ενθουσιασμός τον οποίον παράγει πας νεωτερισμός και παρήλθε και η αντίδρασις και πάσα πολεμική κατάπαυσεν. Ευρισκόμεθα εις αρκετήν γαλήνην και εις αρκετήν απόστασιν, όπως εναγκαλισθώμεν το έργον του ποιητού του “Έρνάνη”, όπως εκτιμήσωμεν την θέσιν, την οποία κατέλαβεν εις τον αιώνα του όπως του χωρίσωμεν το μέρος του εις την ιστορίαν του ανθρωπίνου πνεύματος.
Και υποθέτομεν ότι δεν τολμώμεν πολύ, ούτε προφητεύομεν παραλόγως, αν επαναλάβωμεν μετά του Λεγκουβέ ότι ο Ουγκώ είνε ποιητής κλασικός, ότι είνε ο μεγαλείτερος αστήρ της λυρικής ποιήσεως και ότι είνε ο γίγας του αιώνος του. […] (Από την έκδοση)

ISBN
978-960-7316-48-6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
14 x 21 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ
01/04/2011
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
003499
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
256