Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Φιλοσοφία, τόμος 31

Φιλοσοφία, τόμος 31

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της ελληνικής φιλοσοφίας

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
17,24€
13,79€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

C. COLLΟΒΕRΤ, De l’acosmia au cosmos ου le partage des honneurs diνins (Jlίade, Ο 185-195)
Χ. Κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ , Τρεις λειτουργίες τού Έλληνος Λόγου: αυτοσχέδιοι στοχασμοί
Ζ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΡΕΧΛΗ , Ή έννοια της ύβρεως στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία
Α. Ν. ΖΟΥΜΠΟΣ, Σχόλια εις Προσωκρατικούς
Α. Ν. ΖΟΥΜΠΟΣ, Κleine kosmologische und andere Schriften
Φ. Κ. ΒΩΡΟΣ, Μαύρη η γλαυκώπιδα Αθηνά γνώρισε η ιστορία;
Chr. Ν . POLYCARPOU, Ecphantus ‘ Theory of the Constitution of the Cosmos
Ι. Γ. ΔΕΛΛΗΣ , Η ιδέα του κοσμοπολιτισμού κατά τον Δημόκριτον
Ε. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ , Κινήσεις ήχων, σωμάτων και ψυχών (ΠΛΑΤΩΝΟΣ , Νόμων Ζ ·, 790 e κ.έξ.)
Α. PIGLΕR, De la nature de la surabondance du Premier chez Plotin
Ε. ΜOUTSOPOULOS, Etudes Proclusiennes:
I. Temps, categories temporelles et kairos chez Proclus (ίn Parmen., 1223, 4 – 1230, 39 C)
ΙΙ. Sur une connotation spatiale de la notion de kairos chez Platon, Aristote eι Proclus
ΙΙΙ. Proclus sur le kairos de la rencontre: dynamique et cinetique
Χ. Α ΤΕΡΕΖΗΣ, Όψεις του οντολογικού μονισμού στο έργο του Πρόκλου
Ρ. ΚΑΙΜΑΚΙS, La musique des spheres chez les Byzanιins
Ι. Α. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ , Υστεροβυζαντινή κοσμολογία. Η κριτική του Γρηγορίου Παλαμά στη διδασκαλία των Πλωτίνου και Πρόκλου περί κοσμικής ψυχής
Ε. MOUTSOPOULOS, Une traduction aνortee des Eleιnents de philosophίe de Petros Braϊlas-Armenis. Edition diplomatique

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Χ. Γ. ΔΕΔΕΣ, Τα προβλήματα της φαινομενολογίας των αξιών
Ε. MOUTSOPOULOS, La liberte, immanence de la transcendance
Χ. Π. ΦΙΛΗ, Γεωμετρία και βιομηχανική επανάσταση
Ν. Α ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, Προλεγόμενα στη γενική θεωρία της φιλοσοφίας
Π. ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ, Οικουμενικότητα και καθολικότητα στα περιεχόμενα τού φιλοσοφικού περιοδικού “Διοτίμα”
Chr. Ρ. ΒΑLOGLOU, Aristotle and the Welfare Economics
L. JERPHAGNON, Un congres sur le pythagorisme en milieu romain
Η. MARGARΙTOU-ANDRIANESSI, Α Symposium οη Rosmini
G. ARABATZIS, D’une certaine tendance dans la philosophie grecque contemporaine

ISSN
1105-2120-20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2001
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
003595
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
256