Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Φιλοσοφία, τόμος 33

Φιλοσοφία, τόμος 33

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της ελληνικής φιλοσοφίας
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
31,35€
25,08€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Γ. Α. ΛΕΚΚΑΣ, Έσωτερικοί καθορισμοί της πράξεως και nθική τού καταλογισμού
Ε. MOUTSOPOULOS, La notion de controverse
ΤΗ. ΚΕSSIDIS, Clobalisation, Functional Brain Asymrnetry and the Culture Integration Issue
Ε. MOUTSOPOULOS, Les valeurs: un univers toujours en vigueur a remettre a jour
Κ. ΜΑΡΚΕΖΙΝΗ, Πρός μίαν παγκοσμιοποίηση τών nθικών άξιών
Sτ. ΤZITZIS, Existence humaine et dignite de la personne
Α. ΗΑTZISTAVROU, Classifying Rights
Μ. ΚALOΚAIRINOU, Are there Just Wars?

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Ο. ΣΑΡΗΒΑΛΑΣΗ-ΤΣΑΓΓΑΡΗ, Ή γένεσις της δημοκρατίας στήν άρχαία ‘Αθήνα
Κ. ΜΠΕΗΣ, Μία όψιμη κριτική άνάγνωση τού Πλατωνικού Γοργία
CHR. ROWE, Τά μέρη της ψυχής και ή Επιθυμία τού άγαθού στήν Πολιτεία
Α. Ν. ZOUMPOS, Quellenunter suchungen zum Leben und zur Politik des Anytos νοn Athen. Ein Beitrag zum Sokrates – Prozess
ΧΡ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ , Oι νομοθετικοί προβληματισμοί τού Εύδοξου
G. ΚΑKOLIRIS, Refuting Fortenbaugh: the Relationship between ηθική αρετή and φρόνησις in Arιstotle
G. ΙLIOPOULOS, Mesotes und Erfahrung in der Aήstotelischen Ethik
CHR. ΝΙΚΙΤΑRΑ, Einfachheit oder ldentitat
Γ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, Πλήθωνος, Περί άρετώv και Στωική nθική. Έρευνες για τις πηγές και την χρονολόγηση τού έργου
Ε. ΜΑΡΓΑΡΠΟΥ – ΑΝΔΡΙΑΝΕΣΗ,’Αντιθέσεις και ύπερβάσεις της έλευθερίας κατά τόν Antonio Rosmini
C. Ρ. Βaloglou, Benjamin’s of Lesbos Economic Ideas

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Β. ΒITΣΑΞΗΣ, Σημαίνοντα καί σημαινόμενα στόν ποιητικό λόγο
Ι.LIRITZIS, Anaxagorean nous and its Analogies in Orphic Cosmogony
CHR. NIKITARA, Heraclitus’ Anthropology and Scepticism
Χ. Π. ΦΙΛΗ, Ή θεωρία τών άναλυτικών συναρτήσεων τού Lagrange καί ό Hegel

ISSN
1105-2120-20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2003
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
003597
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
280