Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Φιλοσοφία, τόμος 35 (2005)

Φιλοσοφία, τόμος 35 (2005)

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της ελληνικής φιλοσοφίας
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
23,00€
18,40€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 ΜΕΡΟΣ Α’

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Th. ΡΕΝΤΖΟΡΟULOU- VALALAS, Vers une esthetique philosophique du silence
G. CIPRIANI, Toward an Ethical Hermeneutics for Art and its Theories
Ζ. ANTONOPOULOU-TRECHLI, ‘Ώσπερ σάρμα εική κεχυμένων, ο κάλλιστος κόσμος
J. FRERE, Le double Le deux recours heracliteens a l’image
Ε. MOUTSOPOULOS, Musique et philosophie dans le theiitre grec classique
Ε. MOUTSOPOULOS, De la perception a la contemplation du beau dans le Banquet de Platon
Chr. ΡOLYCARPOU, Eudoxean Aesthetics
Ρ. ΚLIΜΑΤSΑΚΙS, Hegel ‘s Understanding of the Classical Aesthetic ldeal. Α Systematic Approach
Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ-ΜΑΖΑΡΑΚΗ, Τό νόημα της Τέχνης κατά τόν Adomo
FILIΡΡΙ, Kunst und Techne. Heidegger ‘s Understanding of Art
Α. DELIGIORGI , L’imagination chez Heidegger et chez Castoriadis
G.-R. MODERNO , Une esthetique de la philosophie chez Deleuze

ΜΕΡΟΣ Β’
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
S.ΤZITZIS, De l’anthropos-phίlos a la personne-agape
Ι. SVITZOU, Heraclides of Pontus and his Cosmic Theory: Αn Innovator or a Revisionist
of the Ancient Cosmology?
Μ. PROTOPAPAS-MARNELI, La conception stoϊcienne du monde
R.CROITORU, Le Menon: Un soutien virtuel de la Metaphysίque des moeurs de Kant

ΜΕΡΟΣ Γ’
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Π. Ν. ΠΑΝΤΑΖΑΚΟΥ, Περί της Προσωκρατικής Διανοήσεως
Α. Ν. ΖΟΥΜΠΟΥ , Yaria
Ε. ΜOUTSOPOULOS, De quelques conceptions preplotiniennes de la notion de participation
Ρ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, La Mothe Le Vayer: Ή άρετή τών ‘Αρχαίων
Χ. ΦΙΛΗ, Ή Επίδραση τού Kant επί τού Hamilton

ISSN
1105-2120-20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2005
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
003599
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
238