Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Φιλοσοφία, τόμος 45 (2015)

Φιλοσοφία, τόμος 45 (2015)

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της ελληνικής φιλοσοφίας

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
16,00€
12,80€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Τ. J. FURLAN, The Sovereignty of Virtue

S.ΤZITZIS, De l ‘ideal democratique. Les Anciens et les Modernes

G. ROMEYER DHERBEY, Notre epoque est-elle materialiste?

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Η. ΕL KHOULY, The Dialectic of Permanence and Change

Μ. AUGUSTIN , Weight in Greek Atomism

Ε. MOUTSOPOULOS, Plato, Disciple of Damo

F. ARONADIO , ΙΙ termine ήθος negli scritti di Platone

R. W. WALLACE, Sokrates as Hoplite and other Curious Sokratica

Γ. Χ. ΚΟΥΜΑΚΗ, Ό πολιτικός καί φιλόσοφος της Έπινομίδος τοϋ Πλάτωνος

Ρ. FARANTAKIS – Α. SAKELLARIADIS, Aristotle on Consciousness

Ε. MOUTSOPOULOS, Aristotle on Moral and Economic Crises

Υ. PANIDIS, Les conditions demographiques chez Aristote

Ε. MOUTSOPOULOS, Philopon contre Proclus De Aeternitate mundi

F. FILIPPI, Il tempo dί Plotino e vera immagine dell’eternita?

Σ. ΜΗΤΡΑΛΕΞΗ, Ό χρόνος στό έργο τοϋ Μάξιμου Όμολογητοϋ

Α. Σ. ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗ, Ή παράφραση ώς εξηγητική προσέγγιση φιλοσοφικών κειμένων

W. LAPINI, Diogenes Laertius οn Epicurus

Ε. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, Τό πρόσωπο ώς ύποκείμενο δικαίου στο έργο τοϋ Θωμά ‘Ακινάτη

V. GRIGOROPOULOU, On Prejudice in Spinoza and the Question of Pamplekis

Ε. MOUTSOPOULOS, Raison pratique et bonne volonte chez Kant

Α. PROTOPAPAS, From Phaedrus to the Epistemology of Romanticism

Α. BRANCACCI, Herbart e la teoria platonica delle Idee

G. MAGGINI, The Beginnings of Phenomenology in Greece: Κ. Georgoulis

ISSN
1105-2120-20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2015
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
011111
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
386