Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Φιλοσοφία, τόμος 48, I (2018)

Φιλοσοφία, τόμος 48, I (2018)

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της ελληνικής φιλοσοφίας
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
15,00€
12,00€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Ε. ΜOUTSOPOULOS, Capturing the Momentιιm Offered by Chance Ethics and Law
St. TZITZIS, Interiorite, justice et droits naturels
Κ. ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ, Φύση, φυσικοί πόροι καί οικονομία στήν κλασσική έλληνική φιλο­σοφία: έννοιολογήσεις καί ίστορικότητα της σχέσης ανθρώπου-περιβάλλοντος. Πρώτες παρατηρήσεις
S. ILIOPOULOU, Peter van Inwagen’s ‘Consequence Argument΄, Backward Causation and Laws

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
C. ΖΑΤΤΑ, Aristotle on «The Sweat of the Earth» (DK 31 Β 55)
L.-A. DORION, La doctrine de la double ascese (D.L.VΙ 70-71) est-elle d’inspiration socratique?
Υ. SUVAK, Socratic Therapy: Antisthenes
W. LAPINI , Fra cardinali e ordinali (Passifane e Proclo su Plat., Τίm., l 7al-3)
Θ. ΓΚΑΤΖΑΡΑΣ, Πλάτωνος Σοφιστής 223b-224e: Τά προβλήματα τών όρισμών Ι-ΙΥ καί ή έπίλυσή τους
S. ΚELSEY, What is Intelligence? (Aristotle, De anima IIΙ, 4-8)
I. DUDLEY, Α Reinterpretation of Aristotle’s Metaphysics
Α. FALCON, La filosofia della natura di Aristotele e la tradizione aristotelica
Β. ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ, Ή αμφισβητούμενη γνησιότητα τών Ήθικών Μεγάλων (τού Άριστο- τέλη) καί ένδείξεις έλληνιστικης ανθρωπολογίας στή διδασκαλία τους
St. MECCI, The Ethical Implications of Epicurus’Theology
Α. BRANCACCI, Sull’ amicizia in Epicuro
Α. KALAS, Τό έρώτημα της αλήθειας καί της ευδαιμονίας στόν σκεπτικισμό τού Πύρρωνα τού Ήλείου
Κ. LAMPE, Philosophy, Psychology, and the Gods in Seneca’s Hercules Furens
C.BALLA, Early Forerunners of Medical Empiricism
Ε. ΜOUTSOPOULOS, Les categories esthetiques d’apres la Critique du jugement

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε. MOUTSOPOULOS, Strategie et tactiques dans le cadre de la kairίcite
Η. ΕL KHOULY, La philosophie comme etude de la mort
Δ. ΠΑΠΑΔΗΣ, Ή διάκριση τών έξουσιών
Α. STAVELAS, The Veiled Correlation of Greek Grammar with Philosophy: Note of a Case Study
Ε. MOUTSOPOULOS, La kairίcite d’Anaxagore dans la critique kantienne de la raison pratique
Ε. MOUTSOPOULOS, Α propos de la kairicite chez Marc Aurele
M. SALA, L’influence grecque sur le Roumain
I. Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ, Το βιβλίο τού γέλιου καί τής μνήμης. Στοχασμοί γύρω από μιά πρόσφατη έκδοση σχετικά μέ τό γέλιο τών αρχαίων
Α. ΤΑΤΣΗ, Στ. Δημητρίου, Ή πολιτική στον Πολιτικό τού Πλάτωνα. Μηδέποτε ήσυχίαν
άγειν τών άνθρωπίνων
Ν. ANGELIS, Apostolos Georgiadis, Qu’est-ce que le drοit? La scίence du droίt pour tous
Υ. PRELORENTZOS, Une etude magistrale sur le nouage, dans l’oeuvre de Proust, entre litterature et philosophie et sur la specificite de sοn idealisme

ISSN
1105-2120-20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2018
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
013391
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
364