Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Φιλοσοφία, τόμος 50 (2020)

Φιλοσοφία, τόμος 50 (2020)

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της ελληνικής φιλοσοφίας
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
15,00€
12,00€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
S.TZITZIS, L’Europe postmoderne humanitaire a la lumiere de Ι’Altruisme
Ι. MARΚOULATOS, The Elementary Forms of Social Life: Rereading Durkheim’s Genetic Ontology of the Social in Light of Contemporary Practice Theory

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
G. WERSINGER TAYLOR , Κατέλεξα chez Empedocle: Le Fr. 35 dans la perspectiνe du καταλέξαι homerique
Α.BRANCACCI, Socrate, una filosofia del logos
L.-A. DORION, De quelques positions communes aux sophistes et au Socrate de Xenophon
W. LAPINI, Note sul papiro di Derveni (coll. VII 8-9, ΧΙΙΙ 8, XX 7-8, XXIV 7-10, XXV I0-11)
Α. ΤΑTSI, Characterization and Argument in Plato’s Laches
F. ARONADIO, Alcune annotazioni sul processo di categorializzazione dell’essere nell’antica Accademia
G. ROMEYER DHERBEY, Aristippe phenomenologue? Un soupcon d’interiorite chez les Cyrenaϊques
S. MECCI, Diogenes the Cynic and the Gods (Diogenes Laertius VI, 44 [= V Β 322])
J. Α. DEMETRACOPOULOS, Xenophanes Chrίstίanus Yet Once Again: Fr. Β34 in John Kyparissiotes’ Laudatίones IΧ in Verbum Deί
R. CROITORU, The Transcendental Proνocation of the Reason-Wisdom in the Opus Posthumum
Κ. ΑΛΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΘΕΜΕΛΗ, Ό Πόππερ καί οί άρχαίοι φιλόσοφοι: Μέ άφορμή τούς Προσωκρατικούς
Γ. ΜΑΓΓΙΝΗ, Οί Προσωκρατικοί στον Κώστα Άξελό καί τον Κορνήλιο Καστοριάδη

ΜΕΡΟΣ ΤΡΤΟΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ε. MOUTSOPOULOSs, Jean-Marc Gabaude, Phίlosophίe grecque. Moments hίstorίques
Α.TATSI, Armand D’Angour, Socrates in Love. The Making of a Phίlosopher
Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ, Τερέζα Πεντζοπούλου-Βαλαλά, Μελέτες Φιλοσοφίας καi Αίσθητικής
Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗ, Κάρλ Πόππερ, Aέvαη Avαζήτηση, Αύτοβιογραφία
Φ. ΠΑΙΟΝΙΔΗΣ, G. Maggini – V. Ρ. Solomou-Papanikolaou – Η. Karabatzaki – K. D. Koskeridis (έπιμ.), Philosophy and Crίsίs: Responding to Challenges to Ways of Life in the Contemporary World
Ε. ΔΕΛΛΗ, Σύγχρονες έπιστήμες καί θεολογία: Δύο άσύμπτωτες γλώσσες
Ρ. Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Νεκρολογία. Λουκία Δρούλια ( 1931-2019)

ISSN
1105-2120-20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
18/11/2020
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
015345
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
270