Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Φιλοσοφία, τόμος 51, II (2022)

Φιλοσοφία, τόμος 51, II (2022)

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
18,00€
16,20€
10%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ,’Ένας Προσωκρατικός Παραμυθάς: ‘Ηρόδοτος, σοφιστική καί φιλοσοφικό διήγημα
Β. ΚΑΛΦΑΣ, Γιά τό Περi ούρανού τού Άριστοτέλη
Β. ΤΣΟΥΝΑ, Μιά Απορία σχετικά μέ την Αυτοαναφορικότητα στο Περi Ψυχής τού Άριστοτέλη
Κ. ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ, Άντιληπτική Προσοχή και Άναστοχαστική ‘Επίγνωση στήν Άριστοτελική Παράδοση
Β. ΤΣΟΥΝΑ, Οί Στωϊκοί και οί ‘Επικούρειοι Περί Τέχνης και Τεχνών
S. XENOPHONTOS, George Pachymeres’ Commentary on the Nicomachean Ethίcs as a Source for Pseudo-Heliodorus’ Paraphrase of the Nicomachean Ethίcs
J. SELLΑRS, Philosophy as a Way of Life in the Renaissance
Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ, Ό Θεμελιώδης Ρόλος τών Μύθων και δη τής Άρχαίας ‘Ελληνικής Μυθολογίας στή Ζωή και στο ‘Έργο τού Albert Camus
Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, Οί ‘Ηπειρώτες Διαφωτιστές. Σχολεία καί ‘Ιδρύματα πρίν καί μετά τήν ‘Επανάσταση τού 1821. Ή συμβολή τους στή Νεοελληνική πνευματική άναδημιουργία
Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ, Ή Άρχαία ‘Ελλάδα ύπό τό Φιλοσοφικό Πρίσμα τού Καστοριάδη: Κριτήρια προσέγγισης, μεθοδολογικές άρχές, πεδία έστίασης τού ενδιαφέροντός του καί βασικά πορίσματα
Δ. ΧΡΗΣΤΙΑΣ, Ριζικό Φαντασιακό, Όρθολογικότητα καί Αυτονομία στο έργο τού Καστοριάδη: Μιά Κριτική Προσέγγιση
Γ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ή Όντολογία της Καστοριαδικής Φιλοσοφίας. Ό ρόλος τής επιστήμης σέ αυτήν
Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ,’Έμβιος Λόγος

Τά τέσσερα τελευταία μελετήματα άποτελούν δημοσίευση τών Πρακτικών τής ‘Ημε­ρίδας – Άφιέρωμα γιά τά 100 χρόνια άπό τή Γέννηση τού Κορνήλιου Καστοριάδη πού πραγματοποιήθηκε στίς 12 Όκτωβρίου 2022 στήν Άνατολική Αίθουσα τού Μεγάρου τής Άκαδημίας Άθηνών.

ISSN
1105-21-20
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/05/2023
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
015984
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
334