Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Η ελληνική κοινότητα Αλεξάνδρειας, 1843-1993

Η ελληνική κοινότητα Αλεξάνδρειας, 1843-1993

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
20,00€
ΜΙΕΤ
14,00€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αναμφισβήτητα η συγγραφή της ιστορίας μιας Κοινότητας του Απόδημου Ελληνισμού σαν αυτή των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου, δεν είναι απλό πράγμα. Όμως τολμώ αυτή την προσέγγισή μου, γιατί η ενασχόλησή μου από εικοσαετίας και πλέον με την ιστορία, αλλά και τα σύγχρονα θέματα, του Απόδημου Ελληνισμού της Αιγύπτου, και μάλιστα της Αλεξάνδρειας, μου παρέχει ασφαλώς τη δυνατότητα, ίσως και το δικαίωμα.
Ευθύς αμέσως δηλώνω το χρέος που έχω απέναντι στην Κοινότητα που με εξέθρεψε πνευματικά, να συγγράψω την ιστορία της, έστω σε μια πρώτη, αλλά ουσιαστική μορφή, και μάλιστα με νέα στοιχεία στο φως της δημοσιότητας. Κι ακόμη η σκέψη μου στρέφεται προς τον πρώτο ιστορικό της, τον Ραδάμανθυ Ραδόπουλο, γενικό γραμματέα και διευθυντή των γραφείων της Ελλ. Κοιν. Αλεξ. (στο εξής ΕΚΑ) για μια πεντηκονταετία. Το 1928 ο Ραδόπουλος έγραφε πολύ σοφά:
“Μέχρι σήμερον δεν έχει γραφή Ιστορία της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας, το δε έργον αυτής παραμένει εις τους πολλούς άγνωστον. Ατελείς πραγματείαι εδημοσιεύθησαν κατά καιρούς, αλλ’ ουδεμία αυτών ήτο ακριβής, ουδ’ εβασίζετο επί επισήμων στοιχείων. Μελετώντες κατά καιρούς τα Αρχεία της ΕΚΑ εγνωρίσαμεν το εξόχως λαμπρόν έργον της. Εκ των αισθημάτων τούτων εμπνεόμενοι, εσκέφθημεν ότι επεβάλλετο να συγγραφή μια πλήρης Ιστορία… Εσκέφθημεν να προβώμεν επί του παρόντος εις την συγγραφήν ενός συντόμου ιστορήματος της Κοινότητος, περιλαμβάνοντος την ιστορίαν αυτής εν γενικαίς γραμμαίς από των πρώτων ετών της συστάσεώς της. Εβασίσθημεν προς τούτο μετά της μεγαλυτέρας ακριβείας και προσοχής επί των διασωζομένων εις τα Αρχεία της Κοινότητος ιστορικών στοιχείων. Το έργον τούτο αποτελεί Εισαγωγήν εις την Ιστορίαν της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας, την συγγραφήν της οποίας ελπίζομεν να φέρωμεν εις πέρας, όσον το δυνατόν ταχύτερον, οπότε η χαρά και η ικανοποίησις ημών θα είναι μεγίστη.” […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

ISBN
960-201-109-1
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
14 x 21 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
03/01/2005
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
001066
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
424