Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 30€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Η ελληνικότης των νομών Προύσης και Σμύρνης

Η ελληνικότης των νομών Προύσης και Σμύρνης

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
9,95€
7,96€
20%
άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο συγγραφεύς του βιβλίου τούτου ηθέλησε να καταδείξη την ελληνικότητα των νομών Προύσης και Σμύρνης στηριχθείς κυρίως εις εγκύρους γνώμας ξένων, οι οποίοι εξ ιδίας ως επί το πολύ αντιλήψεως εγνώρισαν κατά τας τελευταίας δεκαετηρίδας αυτούς.

Ο βραχύς χρόνος, ο οποίος εδόθη εις τον συγγραφέα προς συμπλήρωσιν του βιβλίου, δεν επέτρεψεν εις αυτόν ίνα συμπεριλάβη και άλλων ίσως ακόμη τας γνώμας. Αλλά και όσας καταγράφει νομίζει ικανάς προς τον σκοπόν, τον οποίον έχει το βιβλίον.

Εις όσα είπον οι ξένοι περί των Ελλήνων των δύο νομών, ο συγγραφεύς προσέθηκε και άλλας ειδήσεις άλλοθεν, φροντίσας πάντοτε να έχωσι και αύται το κύρος αναμφισβήτητον.

(από τον πρόλογο της έκδοσης)

ISBN
960-8351-19-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
14 x 21 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/12/1919
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ
01/12/2022 , Ανατύπωση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
015854
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
223