Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Η συμβολή του αγροτικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος

Η συμβολή του αγροτικού τομέα στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
10,00€
ΜΙΕΤ
8,00€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Σκοπός
1.2 Διάρθρωση του κειμένου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΧΕΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΕΙΡΑ
2.1 Εισαγωγή
2.2 Παράγοντες των διαρθρωτικών μεταβολών
2.3 Ο αγροτικός τομέας στις θεωρίες της οικονομικής ανάπτυξης
2.4 Αγροτικός προστατευτισμός και διεθνείς επιπτώσεις
2.5 Τα σημερινά αναπτυξιακά προβλήματα και η διεύρυνση του ρόλου του αγροτικού τομέα στην αναπτυξιακή διαδικασία
2.6 Συμπεράσματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
3.1 Εισαγωγή
3.2 Εξελίξεις των βασικών μεγεθών
3.3 Η πορεία ανάπτυξης
3.3.1 Ζήτηση αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
3.3.2 Εξελίξεις στις βασικές εισροές του αγροτικού τομέα
3.3.3 Προκλήσεις για το μέλλον
3.4 Οι προσδιοριστικοί παράγοντες των εξελίξεων
3.4.1 Ή ΚΑΠ
3.4.2 Το πρόβλημα των επενδύσεων
3.4.3 Ή έλλειψη οράματος και στρατηγικής
3.5 Κοινωνικές διαστάσεις του αγροτικού ζητήματος στην Ελλάδα
3.6 Συμπεράσματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ή ΜΕΙΩΣΗ ΤΉΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
4.1 Εισαγωγή
4.2 Εξέλιξη και σύνθεση του εξωτερικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
4.3 Προσδιοριστικοί παράγοντες της εξέλιξης του εξωτερικού εμπορίου αγροτικών προϊόντων
4.4 Θέματα που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων προς τις ξένες αγορές
4.5 Προοπτικές κατά ομάδες προϊόντων
4.6 Εξελίξεις στην παραγωγικότητα
4.7 Συμπεράσματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ή ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΉΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
5.1 Εισαγωγή
5.2 Οι εξελίξεις στην ΚΑΠ
5.3 Το διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων και οι διαπραγματεύσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
5.4 Συνέπειες της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5.5 Στόχοι και στρατηγική για το μέλλον του αγροτικού τομέα
5.6 Συμπεράσματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
6.1 Εισαγωγή
6.2 Οι αλλαγές στον αγροτικό τομέα απαιτούν αυξημένη χρηματοδότηση
6.3 Η κυριαρχία της ΑΤΕ στον αγροτικό χώρο και η αγροτική πίστη
6.4 Ο ρόλος της ΑΤΕ
6.5 Συμπεράσματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
7.1 Εισαγωγή
7.2 Οι αναπτυξιακές προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα
7.3 Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
7.4 Η διαφοροποίηση της οικονομίας και η επέκταση του τουρισμού
7.5 Οικονομική και κοινωνική συνοχή
7.6 Συμπεράσματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Α­ΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
8.1 Εισαγωγή
8.2 Περιεχόμενο και στόχοι μιας αναπτυξιακής στρατηγικής
8.3 Συμπληρωματικότητα και ανταγωνιστικότητα στόχων
8.4 Οικονομικοί και πολιτικοί περιορισμοί
8.5 Ο ρόλος του κράτους και των οργανώσεων
8.6 Ολοκληρωμένη και ενδογενής ανάπτυξη
8.7 Συμπεράσματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
9.1 Εισαγωγή
9.2 Η μειούμενη σημασία της πολιτικής τιμών και εισοδημάτων
9.3 Ο ρόλος της τεχνολογικής μεταβολής και των επενδύσεων
9.4 Εκπαίδευση, κατάρτιση και ανθρώπινο κεφάλαιο
9.5 Οργανωτικές δομές και κοινωνικό κεφάλαιο
9.6 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου
9.7 Πολιτικές κοινωνικής συνοχής
9.8 Διασφάλιση ποιότητας και προστασία καταναλωτή
9.9 Συμπεράσματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
10.1 Γενικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα
10.2 Σύνοψη προτάσεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική
Ξενόγλωσση

ISBN
978-960-404-107-7
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2007
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
004060
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
192