Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Ο υπόδουλος ελληνισμός της ασιατικής Ελλάδος

Ο υπόδουλος ελληνισμός της ασιατικής Ελλάδος

Εθνικώς και γλωσσικώς εξεταζόμενος

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
9,95€
ΜΙΕΤ
7,96€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Παρουσίαση

Το παρόν βιβλίο περιέχει συνοπτικήν επισκόπηση του ελληνισμού της Ασιατικής Ελλάδος από εθνικής και γλωσσικής απόψεως μετά τινων στατιστικών πληροφοριών περί του πληθυσμού. Ο συγγραφεύς δεν ηρκέσθη μόνον εις τας γραπτάς πηγάς των περί αυτού γραψάντων ημετέρων τε και ξένων, αλλά έκαμε χρήσιν και πολλών ιδίων εαυτού παρατηρήσεων και πληροφοριών της προφορικής παραδόσεως. Τούτο εκρίθη αναγκαίον προς την όσον το δυνατόν πληρεστέραν παράστασιν της πραγματικής καταστάσεως του υποδούλου Ελληνισμού, διότι ένθεν μεν ελάχιστα εγράφησαν μέχρι σήμερον περί αυτού, ένθεν δε ο ταχθείς εις αυτήν χρόνος δεν εξήρκει εις την εξάντλησιν πασών των γραπτών πηγών. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

ISBN
960-7133-67-6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
14 x 21 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/12/1919
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ
01/03/1998 , Ανατύπωση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
005903
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
144