Θερινό ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 9:30-16:00 / Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 9:30-17:30
Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων

Περί του ελληνισμού των αρχαίων Μακεδόνων

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
4,97€
ΜΙΕΤ
3,98€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

[…] Νοείτε δ’ οίκοθεν, ότι, αν και καλύπτεται σήμερον η περικλεής Μακεδονία διά της σημαίας της Ελληνικής ελευθερίας, δεν έπαυσαν οι καλοθεληταί αυτής να έχωσι διαρκώς εστραμμένα επ’ αυτής τα αρπακτικά τους βλέμματα. […] Διά πάντων τούτων αποδεικνύεται πασιφανώς, ότι η Μακεδονία υπήρξεν αρχαιόθεν ου μόνον Ελληνική, αλλά και ασπίς και προμαχών της άλλης Ελλάδος. Φρονώ δε ότι εις την στερεάν, την αδιάσειστον ημών εν τη χώρα ταύτη εδραίωσιν μέγιστον δύναται η ακλόνητος, η αδαμάντινη πίστις πάντωνν ημών, ότι ουχί υπέρ αρπαγής αλλοτρίων, αλλ’ υπέρ διαφυλάξεως πατρώας κληρονομίας ο αγών εστί. […] (από τη σελ. 4 του βιβλίου)

ISBN
960-8351-12-Χ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
14 x 21 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/12/1925
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ
01/12/2005 , Ανατύπωση
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
005909
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
40