Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Πρακτικά Δ' Τοπικού Συνεδρίου Αρκαδικών Σπουδών τόμος Β'

Πρακτικά Δ’ Τοπικού Συνεδρίου Αρκαδικών Σπουδών τόμος Β’

Παράρτημα 32

(Τρίπολις 1-2 Νοεμβρίου 2013, Δημητσάνα 3 Νοεμβρίου 2013)

Εκδίδεται με χορηγία της Εταιρείας Αιγέας ΑΜΚΕ - Διαχειρ. Αθανάσιος Μαρτίνος
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
31,80€
25,44€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιεχόμενα:

Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας Ἀλέξανδρος, Ὁ ἱερός Ναός τῶν Ἁγίων Νεομαρτύρων καί Προφήτου Ἠλία Τριπόλεως, σσ. 5-16
Εἰρήνη Πέππα Παπαϊωάννου, Μερικές παρατηρήσεις στήν εἰκονογραφία τῶν νυμφῶν καί τῶν μουσῶν τῆς Ἀρκαδίας, σσ. 17-52
Ε. Ἀργυροπούλου, Ε. Ζούζουλα, Γ. Παπαδοπούλου, Πήλινα λυχνάρια ἀπό τό ἱερό τῆς Δήμητρας καί κόρης στόν Ἅγιο Σώστη Τεγέας, σσ. 53-84
Συλβάνα Κατσαούνου, Ἡ λατρεία τῆς μητέρας τῶν θεῶν στήν Ἀρκαδία. Ὁ ἐξελληνισμός μιᾶς ἀνατολικῆς θεότητας, σσ. 85-98
Γεώργιος Μοστράτος, Ἀγῶνες θνητῶν καί ἀθανάτων στίς ἀετωματικές συνθέσεις τοῦ 4ου αἰ. π.Χ. βάσει νέων ἑρμηνειῶν καί ἀποκαταστάσεων, σσ. 99-126
Δημήτρης Παλούκης, Ὁ Ἀμφισσεύς Μνησίλαος, Πρόξενος τῆς ἀρχαίας ἀρκαδικῆς πόλεως τῶν Λουσῶν καί ἡ ἀνάμιξή του σέ ἀπελευθερώσεις δούλων, σσ. 127-140
Γεώργιος Ἀθ. Τσούτσος, Ἡ πολεμολογία τοῦ Αἰνεία τοῦ Τακτικοῦ ἐν σχέσει πρός τήν ἀντίστοιχη τῶν διεθνῶν σχέσεων, σσ. 141-154
Παῦλος – Φώτιος Δ. Σκαλτσογιάννης, Ὁ αὐτοκράτωρ Ἀδριανός καί ἡ ἔπαυλις τοῦ Ἡρώδου Ἀττικοῦ ἐν Λουκοῦ Β. Κυνουρίας, σσ. 155-164
Θωμᾶς Θεολόγης, Ἡ Ἀρκαδία, Ὁ Πάν καί ἡ Σῦριγξ, σσ. 165-170
Ἄννα Ι. Λαμπροπούλου, Συμβολή στόν ἐντοπισμό τῆς κτηματικῆς περιουσίας τῆς Μονῆς τοῦ Μ. Σπηλαίου τό 1348: Τό χωρίον Ἀβυσσαίνης, σσ. 171-202
Νάνση Δηλέ, Ὁ τοιχογραφικός διάκοσμος τοῦ ναοῦ τῆς Ἀνάληψης στή Νεστάνη Ἀρκαδίας. Νεώτερα στοιχεῖα γιά ἕνα τοπικό ἐργαστήριο ζωγράφων, σσ. 203-244
π. Γεώργιος Πετρῆς, Ὁ εἰκονογραφικός διάκοσμος τοῦ ἱεροῦ ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στόν Πλάτανο Κυνουρίας, σσ. 245-280
Νικόλαος Β. Χρονόπουλος, Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Θελπούσης καί ἡ Ἐπισκοπή της, σσ. 281-290
Γεώργιος Θεοχάρης, Ἀρχεῖον οἰκογένειας Πλαπούτα – ἀνέκδοτα ἔγγραφα, σσ. 291-324
Χρῆστος Κ. Ρέππας, Ἀπό τήν θητεία τοῦ Πάνου Κολοκοτρώνη ὡς φρουράρχου Ναυπλίου, σσ. 325-344
Γεώργιος Μ. Τζουβαλᾶς, Γιαννάκης καί Ἀποστόλης Κολοκοτρώνης ἤ Ντασκούλιας καί τό ὁμώνυμο στρατόπεδο αὐτῶν στό χωριό Βουνό, σσ. 345-352
Ἀθανάσιος Θ. Φωτόπουλος, Ἡ διαθήκη τοῦ Παναγιώτου Παλαμήδη (1796), σσ. 353-358
Βασίλειος Κ. Ἀναστασόπουλος, Μάρθα Α. Ἰσαακίδη, Παραχωρητήρια ἐθνικῶν γαιῶν μετά τήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821 καί εἰδικότερα στό Ψάρι Ἡραίας Ἀρκαδίας, σσ. 359-406
Ἠλίας Γιαννικόπουλος, Ὁ περιηγητής Παναγιώτης Ποταγός καί τό θεωρούμενο ὡς «χαμένο» ἔργο του, σσ. 407-428
Γεώργιος Ἰω. Ζαχαρόπουλος, Τοῦρκοι αἰχμάλωτοι τοῦ Α΄ Βαλκανικοῦ Πολέμου στήν Τρίπολη, σσ. 429-474
Νικόλαος Α. Ἀναστασόπουλος, Οἱ τελευταῖες ἐκλογές τοῦ Μεσοπολέμου (1936). Ἡ περίπτωση τῆς ἐκλογικῆς περιφέρειας Ἀρκαδίας, σσ. 475-488
Δημήτριος Πρίγγουρης, Ὁ ἄγνωστος δημοσιολόγος καί δημοσιογράφος Ἀντώνης Π. Δούφας, καί τό ἔργο του, σσ. 489-496
Δήμητρα Ἀγγελοπούλου, Περιγραφή τοῦ γλωσσικοῦ ἰδιώματος τῆς Γορτυνίας, σσ. 497-522
Νικόλαος Χαρκιολάκης, Ἡ ἀποκατάσταση τοῦ ἀρχοντικοῦ Ἀντωνοπούλου στήν Δημητσάνα, σσ. 523-566
Θανάσης Κυριαζόπουλος, “Et in Arcadia ego”  ἤ “Et ego in Arcadia”; Σημαντικές προσωπικότητες τῆς Ἀρκαδίας, σσ. 567-578
Φωτεινή Σωτηροπούλου, Ἡ ἠθική διάσταση τοῦ τουρισμοῦ: Ἡ περίπτωση τῆς Ἀρκαδίας, σσ. 579-592

ISSN
1105-8447
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
18 x 25 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2019
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2019
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
014384
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
598
ΕΙΚΟΝΕΣ
ασπρόμαυρες