Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Πρακτικά Δ’ Τοπικού Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών

Πρακτικά Δ’ Τοπικού Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών

Παράρτημα 31

(Καλαμάτα 8-11 Οκτωβρίου 2010)
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
42,40€
33,92€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιεχόμενα:

Χρονικόν Συνεδρίου, σσ. 5-6

Μιχ. Β. Κοσμόπουλος, Ἕνα νέο Μυκηναϊκό κέντρο στην Ἴκλαινα Μεσσηνίας, σσ. 7-12
Θάνος Παπαθανασόπουλος, Προστασία και ἀνάδειξη θολωτῶν μυκηναϊκῶν τάφων στην ἐπικράτεια τοῦ βασιλείου τοῦ Νέστορος, σσ. 13-48
Γεώργιος Στυλ. Κορρές, Ἀδαμ. Σάμψων, Στέλλα Κατσαροῦ, Το σπήλαιον Νέστορος στην Βοϊδοκοιλιά Πύλου. (Ἡ ἔρευνά του και ἡ προκαταρκτικὴ ἐξέταση τῶν παλαιοτέρων και νεωτέρων εὑρημάτων), σσ. 49-90
Μαρία Ἀντωνίου – Σκεβούλη, Μινωικές εἰσαγωγές και ἐπιδράσεις στην κεραμεική παραγωγή τῆς ΝΔ – Δ Πελοποννήσου κατά την ΥΜ ΙΒ/ΥΕ ΙΙΑ περίοδο, σσ. 91-126
Εὐαγγελία Μαλαπάνη, Ταφικές πρακτικές στην περιοχή τῶν Νιχωρίων κατά τους πρωτογεωμετρικούς και γεωμετρικούς χρόνους ὑπό τὸ φῶς νέων ἀρχαιολογικῶν δεδομένων, σσ. 127-146
Jörg Rambach, Οἱ σωστικές ἀνασκαφές στην θέση Π.Ο.Τ.Α. Ρωμανοῦ – Costa Navarino – Navarino Dunes 2007-2010. (Ρωμανός Πυλίας. Νέα στοιχεῖα κατοίκησης ἀπό την Πρωτοελλαδική ἕως την Ἑλληνιστική ἐποχή), σσ. 147-166
Ἀφροδίτη Χασιακοῦ, Μεσοελλαδικῆ κεραμική ἀπό τη Μεσσηνία – Ἡ Μάλθη, σσ. 167-180
Κων. Νικολέντζος, Οἱ σχέσεις τῆς Μεσσηνίας με την Ἠλεία κατά την Ὕστερη ἐποχή τοῦ Χαλκοῦ, σσ. 181-214
Ξένη Ἀραπογιάννη, Ἀρχαία Θουρία, ἡ πρώτη πρωτεύουσα τῆς Μεσσηνίας, σσ. 215-234
Δημοσθένης Κοσμόπουλος, Ἀρχαία Κυπαρισσία: Παλαιά κα νέα ἀρχαιολογικά δεδομένα, σσ. 235-248
Σωκρ. Σ. Κουρσούμης, Δημοσθ. Κοσμόπουλος, Βασ. Γεωργιάδης, Φώτης Σταυριανόπουλος, Ἡ ὁροθετική γραμμή Μεσσηνίας – Λακωνίας στην κορυφογραμμή τοῦ Ταϋγέτου, σσ. 249-264
Νῖκος Δ. Πιέρρος, Περί τῶν δύο γραμμῶν ναυσιπλοΐας Δ. Πεολοποννήσου – Σικελίας στην ἀρχαιότητα, σσ. 265-282
Γιάννης Α. Πίκουλας, Ἀπό το ὁδικό δίκτυο τῆς ἀρχαίας Μεσσηνίας: Ἡ ὁδός στην Λαγκάδα τοῦ Νέδοντος, σσ. 283-294
Ξένη Ἀραπογιάννη, Το ἔργο τῆς νεοσύστατης ΛΗ΄ ΕΠΚΑ, σσ. 295-318
Γεωργία Χατζῆ – Σπηλιοπούλου, Ἀνά τὴν Μεσσηνίαν, σσ. 319-354
Γεώργιος Παπαθανασόπουλος, Νιόκαστρο, ἔργα 1982-1987 για την ἐγκατάσταση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κέντρου Ὑποβρύχιας Ἀρχαιολογίας Πύλου, σσ. 355-380
Νατάσα Γλαράκη, Τα ἐκπαιδευτικά προγράμματα ὡς βιωματική ἐμπειρία. Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο Μεσσηνίας, σσ. 381-386
Ἀθανάσιος Βερτσέτης, Ὁ Ἰσοκράτης ἀδίκησε τους Μεσσηνίους. Ἰσοκράτους «Ἀρχίδαμος», λόγος γραφείς το 366 π. Χ. (μεσσηνιακοῦ ἐνδιαφέροντος), σσ. 387-392
Νικόλαος Α. Ε. Καλοσπῦρος, Μία φιλολογικῆ δέλτος για τα ἀποσπάσματα τῆς τραγωδίας Κρεσφόντης τοῦ Εὐριπίδη, σσ. 393-420
Ἀντώνιος Η. Σακελλαρίου, Ἡ Πύλος στους Λατίνους συγγραφεῖς, σσ. 421-428
Andrea Nanetti, Ἡ Ἑνετική περίοδος τῆς ἱστορίας τῆς Νότιας Μεσσηνίας (1207-1500 και 1685-1715), σσ.429-440
Δημήτρης Μιχαλόπουλος, Ἡ κατάληψη τοῦ κάστρου τῆς Καλαμάτας ἀπό ἐξεγερμένους ἀγρότες κατά τη διάρκεια τῆς Φραγκοκρατίας, σσ. 441-450
Βιργινία Ἀλμπάνη, Ὁ Γουλιέλμος Βιλλεαρδουΐνος καί ἡ Καλαμάτα, σσ. 451-474
Γεώργιος Κ. Λιακόπουλος, Ὀθωμανικές ἐπιγραφές τῆς Μεσσηνίας, σσ. 475-498
Κωνσταντίνα Γερολύμου, Πήλινοι λουλάδες ἀπό δύο ὀθωμανικά λουτρά τῆς Μεσσηνίας, σσ. 499-516
Σοφία Σάκκαρη, Το Ὑδραγωγείο τοῦ Νεοκάστρου, σσ. 517-546
Νιόβη Μποὐζα, Συμπληρωματικά σχόλια στις τοιχογραφίες τοῦ καθολικοῦ τῆς Μονῆς Δήμιοβας, σσ. 547-572
Ν. Δ. Κοντογιάννης, Ι. Μ. Γρηγοροπούλου, Ι. Μουτάφη, Ὁ ναός τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Σωτῆρος στο Νιόκαστρο τῆς Πύλου: Τὰ νέα δεδομένα τῆς ἔρευνας, σσ. 573-598
Κων. Λ. Κοτσώνης, Ἀναγνωσταρᾶς καί Παπαφλέσσας. Βίοι παράλληλοι, σσ. 599-608
Ἰωάννα Κ. Γιανναροπούλου, Ἡ μάχη στο Μανιάκι καί ὁ Παπαφλέσας κατά τους ἀπομνημονευτάς τοῦ Ἀγῶνος, σσ. 609-624
Ἰωάννης Δ. Μπουγάτσος, Θεοδώρου Γρηγορίου Κανελλοπούλου: Ἡ ἐπαναστατημένη Τριφυλία κατά την Τουρκοκρατίαν και τo 1821, σσ. 625-650
Ρένα Σπανοῦ, Ὁ ἀπόηχος τῆς ναυμαχίας τοῦ Ναυαρίνου ἀπό τα Ἀπομνημονεύματα τοῦ Ναυάρχου Codrington καί τον ἀγγλικό Τύπο τῆς ἐποχῆς, σσ. 651-666
Ρεγγίνα Quack – Μανουσάκη, Περιοδεία τοῦ Γερμανοῦ πρίγκιπα Πύκλερ στη Μεσσηνία τὸ 1836, σσ. 667-680
Δημήτριος Β. Γόνης, Παΐσιος ὁ Βυζάντιος, Ἐπίσκοπος Τριφυλίας, σσ. 681-704
Σπῦρoς Γ. Δημητρακόπουλος, Εἰδήσεις περί τοῦ θανάτου τοῦ Ἐπισκόπου Ἰωσήφ Ἀνδρούσης (1844) και ἄλλες εἰδήσεις περί τῆς οἰκογενείας του ἀπό ἀλληλογραφία συγγενῶν του, σσ. 705-716
Ἠλίας Γιαννικόπουλος, Μεσσηνιακές εἰδήσεις ἀπό ἀνέκδοτο ἡμερολόγιο Γορτυνίου λογίου τοῦ 19ου αἰώνα, σσ. 717-738
Σοφοκλῆς Γ. Δημητρακόπουλος, Θρησκευτική, ἠθική και κοινωνική κατάσταση τῆς Μεσσηνίας τις πρῶτες δεκαετίες μετά την Ἐπανάσταση τοῦ 1821, σσ. 739-752
Κων. Γ. Πανίτσας, Ἡ Κυπαρισσία (Ἀρκαδιὰ) ὡς σταυροδρόμι ἐμπορίου και μετανάστευσης κατά τον 19ο – ἀρχές 20οῦ αἰώνα και ἡ συμβολή της στην ἀναπτυξιακή πορεία τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, σσ. 753-770
Ἑλένη Κυρ. Κυριακοπούλου, Χωρογραφικά, ἱστορικά, τοπωνυμικά τῶν νησίδων τῆς ΝΔ Πελοποννήσου, σσ. 771-796
Χρῆστος Κ. Ρέππας, Λαογραφικά θησαυρίσματα μαθητῶν τῆς Πυλίας κατά την περίοδο 1966-1969, σσ. 797-806

ISSN
1105-8447
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
18 x 25 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2014
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2014
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
010770
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
809
ΕΙΚΟΝΕΣ
ασπρόμαυρες