Θερινό ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 9:30-16:00 / Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 9:30-17:30
Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2006: Τόμος 81ος, τεύχος πρώτον

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2006: Τόμος 81ος, τεύχος πρώτον

Τάξις των θετικών επιστημών

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
40,00€
ΜΙΕΤ
32,00€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Ή τεχνολογική διάσταση τών σεισμών
ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.- Ή 100η έπέτειος τών γενεθλίων τού κορυφαίου μαθηματικού Kurt Godel (1906-1978)
ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.-Πλατωνισμός και άντιπλατωνισμός. (Άπόψεις και προβληματισμοί)
ΒΟΓΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Έκθεση τών πεπραγμένων τού Κέντρου ‘Ερευνών Αστρονομίας και ‘Εφηρμοσμένων Μαθηματικών
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Το χάος στην Κβαντομηχανική
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- Παρουσίαση του Άκαδημαϊκού κ. Νικολάου Άμβpάζη κατά την έπίσημη ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ.-Ή συμβολή της κτηνιατρικής στην προστασία της δημόσιας ύγείας διά της βιοϊατρικής έρευνας
ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ Α.- Ό κόσμος μας ώς πληροφορία
ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Παρουσίαση τού άντεπιστέλλοντος μέλους κ. Άχιλλέα Άθ. Τουρκαντώνη κατά την έπίσημη ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Άπονομή του Αριστείου τών Ίστορικών καί Κοινωνικών ‘Επιστημών, καθώς και η Προκήρυξη του Αριστείου τών Γραμ­μάτων και νέων βραβείων κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της 24ης Μαρτίου 2006
ΜΑΤΣΑΝΙΩΊΉΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-‘Έκθεση τών Πεπραγμένων της Άκαδημίας Άθηνών κατά το έτος 2006
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Β., ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗ Ε., ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Μ., ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ Κ. Μ., ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ Γ. Μ., Μελέτη τών ρυθμών της καρδιάς σέ σχέση μέ την ένταση της κοσμικής άκτινοβολίας
ΡΕΠΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-‘Έκθεση τών πεπραγμένων τού Κέντρου’Ερεύνης Φυσικής της Άτμοσφαίρας και Κλιματολογίας κατά το έτος
ΣΚΑΛΚΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ.-Παρουσίαση τού άντεπιστέλλοντος μέλους κ. Σπυρίδωνος Κ. Κυριάκη κατά την έπίσημη ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.-Ψυχοπαθολογία: Γονιδιακό πεπρωμένο ή συμβάν ζωής
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.-Προσφώνηση τού Προέδρου κατά την έπίσημη ύποδοχή τού άντεπιστέλλοντος μέλους κ. Σπυρίδωνος Κ. Κυριάκη
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.- Προσφώνηση τού Προέδρου κατά την έπίσημη ύποδοχή του άντεπιστέλλοντος μέλους κ. Αχιλλέα Άθ. Τουρκαντώνη
ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.-Προσφώνηση τού Προέδρου κατά την έπίσημη ύποδοχή του άκαδημαϊκού Νικολάου Άμβράζη
ΤΟΥΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ- Ή ίατρική σήμερα καί η πρόκληση τής τεχνολογίας
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Γ.-Περί τών έργασιών τής 4ης Συνάντησης τών Άκα­δημιών τών Ευpωπαϊκών χωρών μελών του ICSU (European National Members of ICSU), Παρίσι, 20 Όκτωβρίου 2006
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Γ.-Βιοηλεκτρονική Φυσική

ISSN
0369-8106
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
02/01/2006
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
004007
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
374