Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2008: Τόμος 83ος, τεύχος πρώτον

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2008: Τόμος 83ος, τεύχος πρώτον

Τάξις των θετικών επιστημών

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
36,00€
ΜΙΕΤ
28,80€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Κ.- Στατιστικές  μέθοδοι  αξιολογήσεως  επιστη­μονικού, ερευνητικού έργου, ερευνητών, επιστημονικών περιοδικών (παλαιές και σύγχρονες απόψεις)
ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.-ΦΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-‘Έκθεση τών πε­πραγμένων του Κέντρου ‘Ερευνών Θεωρητικών καί ‘Εφηρμοσμένων Μα­θηματικών
ΓΔΟΥΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε.-Μηχανική τής θραύσεως. Μιά σύγχρονος θεωρία υπολογισμού τών κατασκευών-Εισιτήριος λόγος του αντεπιστέλλοντος μέλους κατά τήν υποδοχή του στήν ‘Ακαδημία
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ.-‘Έκθεση απονομής του ‘Αριστείου τών Θετικών ‘Επιστημών καί προκήρυξη του ‘Αριστείου τών Γραμμάτων
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Προσφώνηση του Προέδρου κατά τήν υπο­δοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. ‘Εμμανουήλ Ε. Γδούτου στην ‘Ακαδημία
ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Προσφώνηση του Προέδρου κατά τήν υποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κ.’Ελευθερίου Ζούρου στήν  ‘Ακαδημία
ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.-Αί Έπτάλοφοι ‘Αθήναι καί το Έθνικόν ‘Αστερο­σκοπείον
ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.-‘Έκθεση τών πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης Φυσικής τής ‘Ατμοσφαίρας καί Κλιματολογίας
ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.-ΑΜΒΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-‘Ενδείξεις γεωφυσικών καταστροφών εις τήν μεγάλη πόλη τής ‘Αλεξανδρείας.’Επιστημονική ανακοίνωση μετά τών BADAWY Η. καί ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΖΕΡΕΦΟΥ
ΖΟΥΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-Ή Γενετική στήν υπηρεσία τών Επιστημών τής θάλασσας. Εισιτήριος  λόγος  του αντεπιστέλλοντος μέλους κατά τήν υποδοχή του στήν ‘Ακαδημία
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Το τέλος τής Φυσικής,
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-Παρουσίαση του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Έμμανουήλ Ε. Γδούτου κατά την ύποδοχή του στην ‘Ακαδημία
ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Μ.-‘Εξερεύνηση τών πλανητών, του ‘Ηλίου καί ακόμη πιο μακριά:  Υπάρχουν όρια;
ΚΡΙΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Παρουσίαση του αντεπιστέλλοντος μέλους κ.’Ελευθερίου Ζούρου κατά την ύποδοχή του στην ‘Ακαδημία
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-Παγκόσμια επισιτιστική κρίση καί δραματική αύξηση τών τιμών τών τροφίμων: ‘Η πρόκληση του ανεπτυγμένου κόσμου, της αγροτικής πολιτικής τής Ευρωπαϊκής,’Ένωσης καί τής έλληνικής αγροτικής οικονομίας
ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ Α.-‘Οντολογικά επιχειpήματα: Με τα μάτια τής επιστήμης τής Πληροφορικής
ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- “Εκθεση τών πεπραγμένων της Άκαδημίας ‘Αθηνών κατά το έτος 2008
ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α.-‘Ενέργεια καί οικολογική στρατηγική τής Ευρώπης
ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ-“Εκθεση τών πεπραγμένων του Κέντρου ‘Ερευνών Άστρονομίας καί ‘Εφηρμοσμένων Μαθηματικών
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Γ.- Βιώσιμη ‘Ενέργεια
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ Γ.- Πορίσματα ‘Ημερίδας Ένέργεια και Περιβάλλον, Άθήνα, 4 Άπριλίου 2008. ‘Επιστημονική ανακοίνωση τής 22ας Μαΐου 2008

ISSN
0369-8106
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2008
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
003934
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
308