Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / 'Ετος 2012: Τόμος 87ος, τεύχος δεύτερον

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / ‘Ετος 2012: Τόμος 87ος, τεύχος δεύτερον

Τάξις των γραμμάτων και των καλών τεχνών

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
15,00€
ΜΙΕΤ
12,00€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΓΑΡΔΙΚΑ-ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ-‘Έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου’Ερεύνης της ‘Ιστορίας του Νεωτέρου Έλληνισμού κατά το έτος 2012
ΗΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ.-Ζητούμενα του έλληνικού λαϊκού-παραδοσια­κού πολιτισμού.  Εισιτήριος λόγος του άκαδημαϊκου κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Προσφώνηση του Προέδρου κατά την ύποδοχή του άκαδημαϊκού κ. Στεφάνου Δ.’Ημέλλου στην Άκαδημία
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Εισήγηση του Προέδρου κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της έπετείου της 25ης Μαρτίου 1821
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Άναγγελία του θανάτου του Μενελάου Παλλαντίου, τακτικού μέλους της Άκαδημίας
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Εισήγηση του Προέδρου κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της έπετείου της 28ης’Οκτωβρίου 1940
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Προσφώνηση του Προέδρου κατά την ύποδοχή της άκαδημαϊκού κυρίας Χρύσας Μαλτέζου στην Άκαδημία
ΛΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΦΑΙΔΩΝ-Ή προβολή του κόσμου, του σώματος καί της αισθητικής στον άστικό χώρο
ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΥΣΑ-Ταυτότητα και συνείδηση ιστορικής συνέχειας μετά την Άλωση: ή ιδεολογική συμπεριφορά των ‘Ελλήνων της Βενετίας. Εισιτήριος λόγος της άκαδημαϊκού κατά την ύποδοχή της στην Άκαδημία
ΜΑΧΑΙΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-‘Έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης της Άρχαιότητος κατά το έτος 2012
ΜΠΑΣΕΑ- ΜΠΕΖΑΝΤΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-‘Έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων καί Ίδιωμάτων
ΜΠΙΘΑ ΙΩΑΝΝΑ-‘Έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου ‘Έρευνας της Βυζαντινής καί Μεταβυζαντινής Τέχνης κατά το έτος 2012
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-‘Έκθεση πεπραγμένων του Κέν­τρου Έρεύνης της Έλληνικής καί Λατινικής Γραμματείας κατά το έτος 2012
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ.-Παρουσίαση του άκαδημαϊκού κ. Στεφάνου Δ.’Ημέλλου κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ.-Παρουσίαση του βιβλίου του άκαδημαϊκού κ. Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου Ή απόβαση του ‘Ιμπραήμ στήν Πελοπόννησο
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ.-Άπονομή του Άριστείου των Θετικών Έπι­στημών και Μεταλλίου, και προκήρυξη του Άριστείου των Γραμμάτων κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της έπετείου της 25ης Μαρτίου 1821
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ.-‘Έκθεση πεπραγμένων της Άκαδημίας Άθηνών κατά το έτος 2012
ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ-ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-‘Έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης της Έλληνικής Λαογραφίας κατά το έτος 2012
ΡΕΓΚΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-28η ‘Οκτωβρίου 1940: ή άπτωτος νίκη. ‘Ομιλία κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της έπετείου της 28ης ‘Οκτωβρίου 1940
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- Ή δημοκρατική άρχή: έπιγέννημα της Έλληνικής’Επανάστασης.’Ομιλία κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της έπετείου της 25ης Μαρτίου 1821
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-‘Ενενήντα χρόνια: άναφορά στη Σμύρνη
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Παρουσίαση της άκαδημαϊκού κυρίας Χρύσας Μαλτέζου κατά την ύποδοχή της στην Άκαδημία
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -Το έπιστημονικό έργο της ‘Ιστορίας
ΣΚΑΛΚΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-Νεκρολογία για τον Μενέλαο Παλλάντιο, τακτικό μέλος της Άκαδημίας
ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΡΟΔΗ-‘Έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης του Μεσαιωνικού καί Νέου Έλληνισμού κατά το έτος 2012
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ-Albrecht Durer. Ή γερμανική φωνή στην εύρωπαϊκή τέχνη
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-‘Έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης Έπιστημονικών “Ορων και Νεολογισμών κατά το έτος 2012

ISSN
0369-8106
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/12/2012
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
004078
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
216