Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2014: Τόμος 89ος, τεύχος πρώτον

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2014: Τόμος 89ος, τεύχος πρώτον

Τάξις των θετικών επιστημών

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
35,00€
ΜΙΕΤ
28,00€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΒΑΓΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Παρουσίαση του άντεπιστέλλοντος μέλους κ. Γιάννη Γιώρτσου κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΓΑΒΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – Ό ρόλος του συστήματος ρενίνης-άγγειο­τενσίνης στην ύπέρταση και τις καροιαγγειακές παθήσεις. Είσιτήριος λόγος του άντεπιστέλλοντος μέλους κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΓΙΩΡΤΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ – Ή έξέλιξη της τεχνολογίας. Είσιτήριος λόγος του άντεπιστέλλοντος μέλους κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, βλέπε ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ‘Έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης Φυσικής τής Άτμοσφαίρας και Κλιματολογίας
ΚΑΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, βλέπε ΦΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ , βλέπε ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Οί νεώτερες άντιλήψεις για την άρχιτεκτονική τής ζωής και ή μηχανιστική βάση των άσθενειών. Είσιτήριος λόγος του άκαδημαϊκού κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  – Άναλυτική μελέτη τής τάξης καί του χάους
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ‘Έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου Έρευνών Άστρονομίας και ‘Εφηρμοσμένων Μαθηματικών
ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – Thomas Archer Hirst: Ό ‘Άγγλος μέντορας του Κυπάρισσου Στέφανου
ΛΙΓΟΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ – Το μέλλον δεν είναι δεδομένο
ΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΟΣ, βλ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Σαράντα χρόνια βιοϊατρικής μηχανικής στην ύπηρεσία του άνθρώπου και τής κοινωνίας. Είσιτήριος λόγος του άντεπιστέλλοντος μέλους κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΡΟΥΣΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – Παρουσίαση του ακαδημαϊκού  κ. Γεωργίου Κόλλια κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΙΜΟΣ – Χειρουργική έρευνα: διαδρομή και προοπτικές. Είσιτήριος λόγος του αντεπιστέλλοντος μέλους κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΣΚΑΛΚΕΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  – Παρουσίαση  του  αντεπιστέλλοντος   μέ­λους κ. Χαράλαμπου Γαβρά κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΣΚΑΛΚΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ – Παρουσίαση του αντεπιστέλλοντος μέ­λους κ. Κωνσταντίνου Σίμου Σιμόπουλου κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΣΚΑΛΚΕΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ – Νεκρολογία  για τον ακαδημαϊκό  Δημήτριο Τριχόπουλο
ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Παρελθόν, παρόν και μέλλον της Δυτικής Θράκης
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – Προσφώνηση του Προέδρου κατά την ύποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Χαράλαμπου Γαβρά  στην  Άκαδημία
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – Προσφώνηση του Προέ­δρου κατά την ύποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Κωνσταντίνου-Σίμου Σιμόπουλου στην Άκαδημία
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – Προσφώνηση του Προέδρου κατά την ύποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κ . Γιάννη Γιώρτσου
στην Άκαδημία
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – Προσφώνηση του Προέδρου κατά την ύποδοχή του ακαδημαϊκού κ. Γεωργίου Κόλλια στην Άκαδημία
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – Προσφώνηση του Προέδρου κατά την ύποδοχή του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Νικολάου Πέππα στην Άκαδημία
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – Άναγγελία του θανάτου το ακαδημαϊκού Δημητρίου Τριχόπουλου
ΦΙΛΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ,  βλέπε  ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΦΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Άπό τον Άριστοτέλη στον Δαρβίνο
ΦΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Παρουσίαση τοu άντεπιστέλλοντος μέλους κ. Νικολάου Πέππα κατά την ύποδοχή του στην Άκαδημία
ΦΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ‘Έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου ‘Ερευνών Θεωρητικών καί ‘Εφηρμοσμένων Μαθηματικών
ΧΑΡΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ, βλέπε ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – ‘Ενέργεια: έπιστημονική, φιλοσοφική καί θεολογική διάσταση
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ – Προκλήσεις του σύγχρονου πολιτισμού προς την έπιστήμη καί τίς άξίες

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/06/2015
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
010848
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
246