Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2014: Τόμος 89ος, τεύχος τρίτον

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / Έτος 2014: Τόμος 89ος, τεύχος τρίτον

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
20,00€
16,00€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ – Αύτοκτονία και Εύθανασία ώς σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα
ΓΕΣΙΟΥ-ΦΑΛΤΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ – Έπιστημονικό Μνημόσυνο του άκα­δημαϊκού Γεωργίου Μητσοπούλου. Μνήμη Γεωργίου Μητσοπούλου: Ή συμβολή του στο άστικό δικονομικό δίκαιο
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Έπιστημονικό Μνημόσυνο του άκαδημαϊκού Γεωργίου Μητσοπούλου. Ό Γεώργιος Μητσόπουλος: Λειτουργός τής Φιλοσοφίας και τής Νομικής
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Ή έλευθερία ίδίωμα του άνθρώπου και ή έλευθερία δικαίωμα του άνθρώπου
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  – Παρουσίαση  του  βιβλίου Θεόδωρος Σμυρναϊος: ‘Επιτομή των όσα περi φύσεως καi των φυσικών άρχών τοίς παλαιοίς διείληπται, κριτική έκδοση Λίνου Μπενάκη
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Παρουσίαση του βιβλίου Ό Έλευθέριος Βενιζέλος καi ή πολυτάραχη  έποχή του, του κ. Παύλου Ν.   Τζερμιά
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  – Ό Πλάτων διδάσκαλος ήθικής
ΚΑΡΑΣΗΣ ΜΑΡΙΑΝΟΣ Δ. – Έπιστημονικό Μνημόσυνο του άκαδημαϊ­κού Γεωργίου Μητσοπούλου. Ό Γεώργιος Μητσόπουλος ώς θεωρητικός του δικαίου
ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ‘Εγώ ό αφερέγγυος. Διάλογος με την άπόγνωση
ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ ΛΥΔΙΑ – ‘Έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης τής ‘Ιστορίας τοu Έλληνικού Δικαίου κατά το έτος 2014
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΜΑΡΝΕΛΗ ΜΑΡΙΑ – ‘Έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης τής ‘Ελληνικής Φιλοσοφίας κατά το έτος 2014
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – Ή κατάσταση του διοικητικού δικαίου σήμερα. Λόγος του άναλαμβάνοντος Προέδρου
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – Άναγγελία του θανάτου καί νεκρολογία για το άντεπιστέλλον μέλος της Άκαδημίας Alain Plantey
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ – Έπιστημονικό Μνημόσυνο του άκαδημαϊκού Γεωργίου Μητσοπούλου. Προσφώνηση άπό τον Πρόεδρο
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙ ΝΩΝΔΑΣ – Άναγγελία του θανάτου του άντεπιστέλλοντος μέλους της Άκαδημίας Edward Gough Whitlam
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ. – Ή έξέλιξη της παροχής δικαστικής προστασίας άπό τα διοικητικα δικαστήρια. Λόγος του Προέδρου κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της 19ης Δεκεμβρίου
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ – ‘Επιστημονικό Μνημόσυνο του άκαδημαϊκού Γεωργίου Μητσοπούλου Προσφώνηση άπό τον Πρόεδρο της Τάξεως των Ήθικών καί Πολιτικών ‘Επιστημών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΛΙΛΥ Μ.-Γ. – ‘Έκθεση πεπραγμένων του Κέντρου Έρεύνης της Έλληνικής Κοινωνίας κατά το έτος 2014
ΤΖΕΡΜΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Ν. – Ή τετραετία 1928-1932. Ίστορική άξιολόγηση της κυβέρνησης του ‘Ελευθερίου Βενιζέλου

ISSN
0369-8106
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2014
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2014
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
010849
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
186