Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / 'Ετος 2020: Τόμος 95ος

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών / ‘Ετος 2020: Τόμος 95ος

Προεδρία Άννας Μπενάκη-Ψαρούδα

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
35,00€
ΜΙΕΤ
28,00€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-Νεκρολογία για το άντεπιστέλλον μέλος Λάμπρο Κοτσίρη
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Λειτουργία και χρηματοδότηση των άστικών συγκοινωνιών στην Έλλάδα: Άπό τα έπιδοτούμενα κόμιστρα στην όλική κατάργησή τους;
ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-Νεκρολογία για το άντεπιστέλλον μέλος Εύγένιο Τ. Ρωσσίδη
ΗΜΕΛΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-“Εκθεση Πεπραγμένων των Κέντρων και των Γραφείων ‘Ερεύνης της Άκαδημίας Άθηνών κατά το έτος 2019 ύπό του άποχωρούντος Προέδρου
ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-Νεκρολογία για το άντεπιστέλλον μέλος Εύγένιο Τ. Ρωσσίδη
ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ ΑΝΝΑ-Προβλήματα της Ποινικής Δικαιοσύνης στην Έλλάδα και οί νέοι Ποινικοί Κώδικες. Λόγος έπί τη άναλήψει τς Προεδρίας
ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ ΑΝΝΑ-Άναγγελία θανάτου της άκαδημαϊκού Κικής Δημουλά
ΜΠΕΝΑΚΗ-ΨΑΡΟΥΔΑ ΑΝΝΑ-Άναγγελίες θανάτου των άντεπιστελλόντων μελών Λάμπρου Κοτσίρη καί Εύγενίου Ρωσσίδη
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-Νεκρολογία για την άκαδημαϊκό Κική Δημουλά
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-Λόγος στη θανή της Κικής Δημουλά
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-‘Έκθεση άπονομής του Άριστείου των Θετικών Έπιστημών και Βραβείων-Προκήρυξη του Άριστείου των Γραμμάτων κατά την Πανηγυρική Συνεδρία για τον έορτασμό της έπετείου της 25ης Μαρτίου 1821
ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-Η Γερμανική ‘Υπηρεσία Προστασίας της Τέχνης της Wehrmacht στην Έλλάδα κατά την Κατοχή

ISSN
0369-8106
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
05/10/2021
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
015260
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
172