Δωρεάν μεταφορικά και δωρεάν αντικαταβολή από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Πρακτικά του Στ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών

Πρακτικά του Στ’ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών

Παράρτημα 24

(Τρίπολις 24-29 Σεπτεμβρίου 2000)

Τόμος τρίτος: Νεώτερος Ελληνισμός

Ο τόμος εξεδόθη με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
ΤΙΜΗ
31,80€
25,44€
20%
Άμεσα διαθέσιμο
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιεχόμενα:

Γεώργιος Β. Νικολάου, Ἡ εἰκόνα τῶν Τούρκων στὰ Ἀπομνημνονεύματα τῶν Πελοποννησίων ἀγωνιστῶν τοῦ ἀγῶνα τῆς ἀνεξαρτησίας, σσ. 5-23

Ἑλένη Γιαννακοπούλου, Ὁ ἀββᾶς Michel Fourmont στην Πελοπόννησο (1729-1730): Περιήγηση, ἁρπαγή και φθορά ἀρχαιοτήτων, σσ. 24-42

Σεβαστή  Χαβιάρα – Καραχάλιου, Ἡ ἱστορική διαδρομή τοῦ τραχώματος στην Κορινθία, σσ. 43-48

Πρ. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Ἀντοθωνικά παραψαλμῳδήματα ἐκ Πατρῶν, σσ. 49-64

Δ. Α. Σάκκης, Ἡ πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση στη Λακωνία μετά την ἀπελευθέρωση, σσ. 65-80

Ἰωάννης Κάππος, Ἀνέκδοτο ἀντιβαυαρικό σατιρικό κείμενο, Τρίπολη, 24 Ἰουνίου 1835, σσ. 81-96

Κων. Λ. Κοτσώνης, Ἐπιθετικές ἐπιχειρήσεις Αἰγυπτίων κατά τῆς Μάνης ἀπ’ Ἀνατολῶν (Αὔγουστος 1826), σσ. 81-96

Ἀνδρέας Ἀθ. Ἀντωνόπουλος, Παναγιώτης Σοφιανόπουλος (1786-1856). Μία πρώτη προσέγγιση στο ἔργο καί την θεωρία του, σσ. 119-128

Ἰωάννα Κ. Γιανναροπούλου, Δήμητρα Π. Γριτσοπούλου, Δύο φωτισμέννοι διδάσκαλοι στην Σχολὴ τῆς Δημητσάνας, σσ. 129-143

Ἰωάννης Δημάκης, Ἡ ἀπήχηση τῆς ναυμαχίας τοῦ Ναυαρίνου στην ἱστοριογραφική, λογοτεχνική καί καλλιτεχνική παραγωγή στην Εὐρώπη τῆς ἐποχῆς, σσ. 144-160

Κωνσταντῖνος Πανίτσας, Βασίλειος Χρονόπουλος, Το ἐμποροδικεῖον Πατρῶν (1835-1887). Συμβολή στην κοινωνική και οἰκονομική ἱστορία τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν και τῆς εὐρύτερης περιοχῆς της, σσ. 161-182

Γιούλα Γ. Κωνσταντοπούλου, Ὁ Ἑλληνοδιδάσκαλος Χαράλαμπος Παμπούκης και οἱ παιδαγωγικές του ἀντιλήψεις, σσ. 183-192

Ἀναστασία Κυρκίνη – Κούτουλα, «Ἁρπαγή ἀρχαιοτήτων ἀπό την προεπαναστική Πελοπόννησο». Μαρτυρία ἀπό ἀνέκδοτο ἔγγραφο τοῦ 1810, σσ. 193-208

Ἀθανάσιος Κονδύλης, Ὁ λοιμός (πανώλη) τοῦ Ναυπλίου (Ἄνοιξη 1538 – Καλοκαίρι 1539) κατά τη διάρκεια τῆς πολιορκίας τῆς πόλεως ἀπὸ τοῦς Τούρκους (1537-1540), σσ. 209-222

Δαυίδ Ἀντωνίου, Ἡ ἐκπαιδευτική εἰκόνα τῆς Πελοποννήσου κατὰ τὰ ἔτη 1833-1834, σσ. 223-248

Κων. Γ. Πανίτσας, Ἡ βιοτεχνική και βιομηχανική ἀνάπτυξη τῶν Πατρῶν ἀπό τῆς ἀπελευθερώσεως (1828) μέχρι τὸ 1885, σσ. 249-268

Κ. Τριανταφύλλου, Ἡ οἰκογένεια Κύλλα ἐν Πάτραις και το ἀρχεῖον της, σσ. 269-272

Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου, Ὁ ἀπολογισμός διοικήσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ Τακτικοῦ Στρατοῦ ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ Trézel (1829-1830). Συμβολή εἰς την Ἑλληνικήν Στρατιωτικήν Ἱστορίαν, σσ. 273-297

Στάθης Ν. Κεκρίδης, Μαυροβούνιοι ἐργάτες στα ἔργα τῆς Κορινθιακῆς Διώρυγας, σσ. 298-304

Ἑλένη Κυρ. Κυριακοπούλου, Ἔγκλημα βιαίας παρθενοφθορίας στό Φενεό ἐπί Τουρκοκρατίας (1758), σσ. 305-320

Ρεγγίνα Quack – Μανουσάκη, Πληροφόρησις ἀπό γερμανικές ἐφημερίδες για πολεμικά γεγονότα στὴν Πελοπόννησο τοῦ 1821, σσ. 321-336

Χρῖστος Δ. Κυριακόπουλος, Μουσική καταγραφή τοῦ Θρήνου τοῦ Κολοκοτρώνη Ὁ Θοδωράκης κάθεται…, σσ. 337-350

Αἰκατερίνη Δημ. Τζαμάλη, Ὁ ίδιωματικός λόγος στην ἐπαρχία Μεσσήνης, σσ. 351-359

Ἀγγελικὴ Σκορδᾶ – Παπαγιαννοπούλου, Τα ἀστικά σχολεῖα θηλέων Ναυπλίου καὶ Ἄργους, σσ. 360-368

Σμαράγδη Ι. Ἀρβανίτη, Οἱ Σχολές τοῦ Δημητρίου Καρυτσιώτη στον Ἅγιο Ἰωάννη και το Ἄστρος Θυρέας – Κυνουρίας κατά τα προεπαναστατικά χρόνια ὥς την ἀπελευθέρωση, σσ. 369-394

Γεώργιος Δ. Δημακόπουλος, Τοπικό σύστημα Διοικήσεως τῆς περιοχῆς Βοστίτσης. (Δεκέμβριος 1826 – Μάρτιος 1827), σσ. 395-400

Γεώργιος Θεοχαράτος, Κωνσταντῖνος Μιχόπουλος, Κλιματικά χαρακτηριστικά τῆς Πελοποννήσου. Ἡ ἐπίδρασή τους στη γεωργική παραγωγή, σσ. 401-419

Ἀλέξης Μάλλιαρης, Ἡ τουρκική εἰσβολή στη βενετική Πελοπόννησο (1715) και ἡ στάση τοῦ πληθυσμοῦ ἔναντι Βενετῶν καί Τούρκων, σσ. 420-436

Εὐαγγελία Ν. Γεωργιτσογιάννη, Ὁ ἐκ Στεμνίτσης ζωγράφος Ἀθανάσιος Κανδρῆς (1879-1963), σσ. 437-448

Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Ἡ ἔναρκη τοῦ ἀγῶνα τῆς ἀνεξαρτησίας στὴν Πελοπόννησο. Μία ἡμερολογιακή προσέγγιση, σσ. 449-461

Ἀγγελικὴ Χ. Κιουρτσῆ – Μιχαλοπούλου, Στυλιανός Δ. Μαυρομιχάλης – Μαυρομμάτης Πελοποννήσιος ὀργανωτής τοῦ «Κέντρου Καβάλας» στα χρόνια τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνα (1906-1908), μέσα ἀπό τὴν ἀλληλογραφία του με το «Κέντρο Ἀθηνῶν», σσ. 462-474

Ἰωάννης Δ. Μπουγάτσος, Ἀλληλογραφία Κ. Νικολοπούλου – Κ. Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων, σσ. 475-496

Μαρία Γ. Ἀνδρουλιδάκη, Μουσικές καταγραφές τοῦ τραγουδιοῦ τῶν Κολοκοτρωναίων, «Λάμπει ὁ ἥλιος στὰ βουνά», σσ. 497-521

Γεωργία Ἀποστολοπούλου, «Ἡ φιλοσοφία τῶν λουλουδιῶν» τοῦ Βρεττάκου ὡς ποιητική τοῦ φωτός, σσ. 522-538

Περσεφόνη Γιαννέλου, Γ. Κ. Δαφαράνας και  Σπ. Α. Λοβέρδος: Δύο Κεφαλλῆνες διδάσκαλοι στην Ἠλεία κατὰ τὰ ἔτη 1830-1830

Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Ἀκμή και παρακμή τῆς βυρσοδεψίας στην Τρίπολη (1650-1960 περίπου), σσ. 533-574

Νικόλαος Μιχαλόπουλος, Ὁ Σύλλογος Πελοποννησίων νομοῦ Καβάλας «Ὁ Κολοκοτρώνης» και οἱ δραστηριότητές του (1983-2000), σσ. 575-586

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
18 x 25 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2002
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ
01/01/2002 , Αθήναι 2001-2002
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
010769
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
589
ΕΙΚΟΝΕΣ
ασπρόμαυρες