Θερινό ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 9:30-16:00 / Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 9:30-17:30
Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Σχεδίασμα περί των τοπωνυμικών και ανθρωπωνυμικών σπουδών εν Ελλάδι 1833-1962

Σχεδίασμα περί των τοπωνυμικών και ανθρωπωνυμικών σπουδών εν Ελλάδι 1833-1962

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
20,80€
ΜΙΕΤ
16,64€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

“Η ενασχόλησίς μου περί την μελέτην των τοπωνυμίων και ονομάτων καθώς και περί την σύνταξιν της Ελληνικής γλωσσικής βιβλιογραφίας μου παρέσχε την δυνατότητα της συγκεντρώσεως μιας ειδικής βιβλιογραφίας, αναφερομένης εις την μελέτην των ονομάτων και των τοπωνυμίων εν Ελλάδι.
Επειδή δε παρόμοια εργασία δεν υπάρχει, πλην της παλαιάς εκείνης του Α. Μηλιαράκη (Νεοελληνική Γεωγραφική Φιλολογία, ήτοι κατάλογος των από τον 1800-1889 γεωγραφηθέντων υπό Ελλήνων, εν Αθήναις 1889, σσ. 126), και επειδή η σπουδή των ονομάτων και τοπωνυμίων, η οποία έκτοτε εσημείωσε σημαντικήν πρόοδον, ενέχει μεγίστην σημασίαν και δια την γλώσσαν και δια την ιστορίαν του Έθνους ημών, δημοσιεύω την βιβλιογραφίαν αυτήν, ίνα διευκολύνω τους θέλοντας να ασχοληθούν ιδιαιτέρως με το θέμα τούτο”. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

ISBN
960-8351-15-4
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/11/2005
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
005977
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
360