Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Ἀπόδειξις ὅτι ἐδύνατο ἐξ ἀϊδίου γεγενῆσθαι τὰ ὄντα καὶ ἀνατροπὴ ταύτης

Ἀπόδειξις ὅτι ἐδύνατο ἐξ ἀϊδίου γεγενῆσθαι τὰ ὄντα καὶ ἀνατροπὴ ταύτης

Επιμέλεια
Corpus Philosophorum Medii Aevi – Philosophi Byzantini, 10
ΜΟΡΦΗ
Πανόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
30,00€
ΜΙΕΤ
24,00€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα μονογραφία αποτελεί την πρώτη έκδοση της πραγματείας του Θεοφάνη μητροπολίτη Νικαίας (β΄μισό του 14ου αι. μ.Χ.), που εκπονήθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής του εκδότη. Στην Εισαγωγή θίγονται ζητήματα σχετικά με τη ζωή και το έργο του Θεοφάνη Νικαίας, τις επιδράσεις που δέχτηκε ως συγγραφέας από την παλαιότερη Πατερική γραμματεία, τη χειρόγραφη παράδοση του κειμένου, καθώς και το περιεχόμενο της παρούσας πραγματείας. Ακολουθούν ευρετήρια εισαγωγής και sigla, ενώ στη συνέχεια παρατίθεται το πρωτότυπο κείμενο συνοδευόμενο από υπόμνημα πηγών και νεοελληνική μετάφραση. Έπονται πίνακες ευρετηρίων και η βιβλιογραφία. Η έκδοση συμπληρώνεται με αγγλική περίληψη και πίνακες που περιέχουν πανομοιότυπα φύλλα κωδίκων.

ISBN
960-7099-88-5
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/12/2000
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
004099
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
116