Θερινό ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο 9:30-16:00 / Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 9:30-17:30
Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Θρακικά Μελετήματα

Θρακικά Μελετήματα

ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
20,80€
ΜΙΕΤ
16,64€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα επανεκδιδόμενα από το Σύλλογο προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων κείμενα εμπίπτουν στην κατηγορία δημοσιευμάτων προσκειμένων στην ιστορία από 8ου έως αρχές 20ού αιώνα. Την ανάλυση και ερμηνεία, αυτών των θρακικών αναδημοσιευμένων συγγραφών, αντιμετωπίσαμε ως σύνολο επιμέρους μελετημάτων. Μέσα σε αυτήν την χρονικότητα ανακινούνται μερικά θέματα πολύ ενδιαφέροντα, διότι οριοθετούν και διαφωτίζουν ζητήματα ευρύτερα και θεμελιώδη για την ερμηνεία θέσεων εσφαλμένων ή ποικίλων ελλειπών στοιχείων, μεταξύ των οποίων δεν υπάρχει συσχέτιση, αλλά δημιουργείται ένας πρώτος πυρήν αληθείας. Ευτυχώς, η ειδική έρευνα και η βιβλιογραφία υπήρξαν πηγές συγγραφών, οι οποίες διευκόλυναν οπωσδήποτε την έρευνα και συγγραφή θεμάτων που μέχρι τώρα παρέμεναν ανολοκλήρωτα ή εσφαλμένα.
Η αναλυτική μελέτη της ιστορίας της Βυζαντινής Μεσσήνης π.χ., διευρύνει αισθητά τη μελέτη της προϋπάρχουσας Δρισιπάρας, Δριζιπάρας ή Μισσίνης και αποτελεί την απαρχή νέων συσχετίσεων. Νέες εθνικοπολιτικές συρράξεις σε συνδυασμό με νέες πηγές απολήγουν σε συμπεράσματα επωφελή για τον σχηματισμό όσο γίνεται εντελεστέρων απεικονίσεων. […] (Από τον πρόλογο της έκδοσης)

ISBN
960-8351-04-9
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/02/2004
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
005901
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
532