Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών
Το πρόβλημα των επενδύσεων και προτάσεις για την αντιμετώπισή του

Το πρόβλημα των επενδύσεων και προτάσεις για την αντιμετώπισή του

Γραφείο Οικονομικών Μελετών / Μελέτες: Αριθμός 5
ΜΟΡΦΗ
Χαρτόδετο
Άμεσα διαθέσιμο
ΤΙΜΗ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
10,00€
ΜΙΕΤ
8,00€
Προσθήκη στα αγαπημένα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΚΑΤΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΚΑΤΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
1.1 Σκοπός της εργασίας
1.2 Διάρθρωση του κειμένου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
2.1 Το περιεχόμενο της επενδυτικής απόφασης
2.2 Ο φορέας της επένδυσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
3.1 Οικονομική ανάπτυξη
3.2 Απασχόληση και ανεργία
3.3 Το ισοζύγιο πληρωμών
3.4 Αποβιομηχάνιση
3.4.1 Η περίοδος εκβιομηχάνισης
3.4.2 Η πρώτη περίοδος αποβιομηχάνισης
3.4.3 Η δεύτερη περίοδος αποβιομηχάνισης
3.4.4 Η περίοδος ανάκαμψης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΑΣΚΗΘΕΙΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4.1 Αγορά εργασίας και εισοδηματική πολιτική
4.2 Δημοσιονομική πολιτική
4.2.1 Δημοσιονομικό έλλειμμα-Δημόσιο χρέος
4.3 Συναλλαγματική πολιτική
4.4 Νομισματική πολιτική
4.4.1 Πληθωρισμός
4.4.2 Μηχανισμοί νομισματικής μετάδοσης
4.5 Πολιτική ιδιωτικοποιήσεων
4.6 Αναπτυξιακά προγράμματα και προγράμματα σταθεροποίησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
5.1 Εισαγωγή
5.2 Διαχρονική τάση
5.3 Προσδιοριστικοί παράγοντες ανταγωνιστικότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
6.1 Εξέλιξη των συνολικών επενδύσεων
6.2 Προσδιοριστικοί παράγοντες
6.3 Χρηματοδότηση
6.4 Πραγματικό επιτόκιο και επενδύσεις
6.5 Εξέλιξη των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων
6.6 Πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων
6.7 Οι ιδιωτικές επενδύσεις
67.1 Εισαγωγή
6.7.2 Τάσεις
6.7.3 Διάρθρωση
6.7.4 Προσδιοριστικοί παράγοντες των ιδιωτικών επενδύσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
7.1 Επενδυτικά κίνητρα
7.2 Είδη κινήτρων
7.3 Οι αναπτυξιακοί νόμοι
7.3.1 Περίοδος 1950-1966
7.3.2 Περίοδος 1967- 1989
7.3.3 Περίοδος 1990-σήμερα
7.4 Η αποτελεσματικότητα των επενδυτικών κινήτρων
7.5 Επενδυτικά αντικίνητρα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΞΕΝΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
8.1 Έκφανση της παγκοσμιοποίησης
8.2 Πρόσφατες εξελίξεις
8.3 Οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στην Ελλάδα
8.3.1 Εισαγωγή
8.3.2 Μορφολογία
8.3.3 Θεσμικό πλαίσιο
8.4 Προσδιοριστικοί παράγοντες
8.4.1 Εισαγωγή
8.4.2 Εκτροπή των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων προς τρίτες χώρες
8.4.3 Στρατηγική καθετοποίησης των Ξένων Άμεσων Ε­πενδύσεων και εξαγωγική ανταγωνιστικότητα της Ελλάδος
8.4.4 Κόστος εισόδου / εξόδου στην ελληνική αγορά και αβεβαιότητα
8.4.5 Στρεβλώσεις στις αγορές προϊόντων και εργασίας
8.5 Επιπτώσεις στην εθνική οικονομία
8.5.1 Εισαγωγή
8.5.2 Ισοζύγιο κεφαλαίων
8.5.3 Εμπορικό ισοζύγιο
8.6 Η διεθνής πείρα για επενδυτικά κίνητρα προσέλκυσης Ξένων Άμεσων Επενδύσεων
8.6.1 Εισαγωγή
8.6.2 Τα οικονομικά των κινήτρων
8.6.3 Οικονομίες κλίμακας των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων
8.6.4 Οφέλη από τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στις χώρες υποδοχής τους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
9.1 Εισαγωγή
9.2 Η περίπτωσητης Ουγγαρίας
9.3 Η περίπτωση της Τσεχίας και Σλοβακίας
9.4 Η περίπτωση της Βουλγαρίας
9.5 Η περίπτωση της Ιρλανδίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
1Ο.1 Εισαγωγή
10.2 Συνολική προσέγγιση
10.3 Εσωτερική οικονομική πολιτική
10.4 Υποδομή και συνεχής στήριξη της πολιτικής για ενθάρρυνση των επενδύσεων
10.5 Άλλοι παράγοντες
10.6 Δυναμικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
10.6.1 Στρατηγική ανάδειξης δυναμικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων
10.6.2 Το υπόδειγμα του εθνικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
10.6.3 Η προσέγγιση της πρόγνωσης
10.6.4 Στρατηγική αρχιτεκτονική
10.6.5 Σχέδιο δράσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
11.1 Γενικές επιλογές
11.2 Σχεδιασμός και ανάπτυξη στρατηγικής
11.3 Επιλεκτική στρατηγική
11.4 Οργάνωση της διαδικασίας «στόχευσης»
11.5 Επικοινωνιακή στρατηγική
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Α΄ Η στατιστική μέτρηση των ΞΑΕ στην Ελλάδα
Β΄ Εισροές ΞΑΕ στις υπό μετάβαση οικονομίες
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική
Ξενόγλωσση

ISBN
960-404-091-Χ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
17 x 24 εκ.
ΓΛΩΣΣΑ
ελληνικά
ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
01/02/2006
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΕΤ
003964 & 007306
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ
228