Δωρεάν μεταφορικά από 45€
Αποστολή εντός 3 ημερών

Διογένης Καραγιαννακίδης

Διογένης Καραγιαννακίδης

Ο Διογένης Καραγιαννακίδης γεννήθηκε στην Καβάλα το 1958 και είναι δικηγόρος και διδάκτωρ του δικαίου. Έγραψε και δημοσίευσε: «Το δικαίωμα της διαδήλωσης και το ποινικό δίκαιο», εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1994, «Οι πηγές του δικαίου της αγιορειτικής αυτοδιοίκησης και το ‘αρχαίο προνομιακὸ καθεστώς’ του Αγίου Όρους (άρθρο 105 Σ)», Το Σύνταγμα 1996, σσ. 669-704, «Περί την αποκοπή της αδελφότητος της Ι. Μονής Εσφιγμένου από το σώμα των Ι. Μονών του Αγίου Όρους» (κοινή γνωμοδοτικὴ μελέτη μὲ τοὺς καθηγητὲς Σπ. Τρωιάνο καὶ Χαρ. Παπαστάθη), Αρμενόπουλος, Επιστ. Επετηρίδα 2004, σσ. 101 – 163, «Τα κατά τόπο αρμόδια τακτικά πολιτικά δικαστήρια επί ζητημάτων που αναφύονται στην περιοχή του Αγίου Όρους», Αρμενόπουλος 2014, σσ. 886 επ. , «Αλέξανδρος Ευμορφόπουλος Λαυριώτης – μια απόπειρα παρουσίασης», Πρακτικά Συνεδρίου Άγιον Όρος και λογιοσύνη, Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 393-407.

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ